Bokpakke – Personlig vekst

Tilbud!

Beskrivelse

Denne bokpakken inneholder bøker i NaMus 3-fargeserie. Dette er disippeltreningsressurser, eller ressurser tilrettelagt for personlig vekst. Hver av bøkene er linket til et av de 8 kvalitetsområdene som vi ser i særlig stor grad kjennetegner sunne menigheter. Alle bøkene har det til felles at de er mest innrettet mot hva jeg, eller den enkelte, kan gjøre. Og hvordan vi kan forvandles og vokse på alle disse områdene. Vi vet også at enkeltpersoners vekst også er grunnlaget for at fellesskapets skal utvikles og se vekst.

På denne bokpakken gir vi et tidsbegrenset spesialtilbud på 25%! Du sparer i underkant av 400,- kroner på dette spesialtilbudet.

 

 

Denne bokpakken inneholder:

 

Kjærlighetens 3 farger (norsk)

Av Christian A. Schwarz

Denne boken handler om varme relasjoner og åndens frukter. Hvordan kan hver enkelt av oss vokse i kjærligheten til vår neste?

Les mer om boken.

 

 

 

Nådegavenes 3 farger (norsk)

Av Christian A. Schwarz

Denne boken handler om nådegave og tjeneste. Hva er dine nådegaver og hvordan forvalter du dem?

Les mer om boken.

 

 

 

The 3 Colors of Your Spirituality (engelsk)

Av Christian A. Schwarz

Les mer om boken.

 

 

Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk (norsk)

Av Kjetil Sigerseth

Les mer om boken. 

Begge disse bøkene handler om engasjert trosliv og trosspråkene våre. Hvordan erfarer vi Guds nærhet og hvilke kanaler er det lettest for meg å erfare Hans storhet?

 

 

The 3 Colors of Leadership (engelsk)

Av Christian A. Schwarz

Denne boken omhandler utrustende lederskap. Hvordan kan mitt lederskap bidra til å forløse det potensiale som finnes i mennesker rundt meg?

Les mer om boken.

 

 

The 3 Colors of Community (engelsk)

Av Christian A. Schwarz

Denne boken omhandler livsnære grupper. Hvordan bygger vi fellesskap i gruppen, og hva truer samholdet?

Les mer om boken.

 

 

 

 

Det er foreløpig ikke kommet ut egne bøker på de tre områdene Hensiktsmessige strukturer, Inspirerende gudstjeneste eller Behovsorientert evangelisering, men i løpet av 2021 vil vi ha tilgjengelig personlige e-tester på alle de åtte områdene.

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 2.5 kg
Dimensjoner 24 × 17 × 8 cm

1.150,00 kr