The 3 Colors of Leadership

Beskrivelse

av Christian A. Schwarz

Christian A. Schwarz svarer på spørsmålet:

Hvordan kan enhver kristen lære å utruste andre?

Hans utgangspunkt er, som alltid, at vi er forskjellige. I lederskap er den viktigste forskjellen mellom de som har sin styrke i å lede andre, og de som trivs med å utruste. Testen i boka hjelper deg til å bli bevisst denne viktigste forskjellen på seks områder.

  1. strategi hvor noen er gode på å sette mål for framtiden (altså lede andre) mens andre er gode på å analysere den nåværende situasjonen (altså utruste, involvere andre).
  2. visjon. Noen har sin styrke i å lansere en visjon (sin visjon) mens andre lykkes i å få fram og samle de visjonene som andre har (altså utruste, involvere andre).
  3. eksperimentering. De som har sin styrke i å lede andre, lærer av egne og andres feil. De mer utrustende oppmuntrer til å prøve og feile.
  4. trening. De som mer leder enn utruster andre, modellerer prinsippene mens de som mer utruster enn leder, underviser prinsippene.
  5. progresjon (hvordan framskritt og framgang skjer). De som mer leder enn utruster andre, taler for modige skritt mens de som mer utruster enn leder, oppmuntrer til en stødig progresjon.
  6. kapasitet. De som mer leder enn utruster andre, fokuserer på de sterke sidene, mens de som mer utruster enn leder, tar tak i svakhetene.

 

Lær å frigjøre uforløst lederpotensial i mennesker du har rundt deg – Om utrustende lederskap

2 adgangstegn til e-test følger med i boken.

ISBN 1-889638-97-3

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,383 kg

298,00 kr