Nye kirker vil se vekst

Tiden vi nå er i kjennetegnes først og fremst av avstand og nedstengning. Derfor er det spesielt artig å kunne spre litt gode nyheter i denne tiden. For flere nye menigheter vil se vekst, og starter sine lokale vekstprosesser midt i denne tiden.

Gjennom 20 år har i overkant av 1/4 av de ca. 450 ulike menighetene som har gjennomført minst en menighetsundersøkelse hatt tilhørighet i Den norske kirke. Dette er gledelig. Samtidig har vi også merket en tendens de siste årene at det i folkekirken har vært vanskeligere å kunne enes om en felles retning eller å sette i gang gode, lokale utviklingsprosesser. Større reformer, sentrale prosesser, teologiske dragninger m.m. har krevd mer tid og krefter. Når vi midt i dette ser at blant annet fire menigheter i Dnk denne spesielle høsten har bestilt sin første menighetsundersøkelse, er dette veldig oppmuntrende.

Særlig oppmuntrende er det også at disse menighetene ser ut til å gi inn i dette med en langsiktighet og en trofasthet mot prosessene. Alle menighetene velger blant annet å knytte til seg en veileder som kan følge, støtte og utfordre menigheten i prosessen. Dette er viktige forutsetninger for å ta nye steg som over tid kan få store, synlige resultater lokalt. Blant menighetene er det både bymenigheter og menigheter lokalisert i distriktet og i utkanten av byområder. Menighetene er også spredt utover hele Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord.

Vi er spente på å følge med på den reisen disse og flere andre menigheter nå tar til på. Så ønsker vi selvfølgelig fortsatt hjertelig velkommen andre lokale menigheter som bærer på visjoner om å bety mer for flere. NaMu har flere sunnere menigheter som visjon, for all erfaring viser at når vi gjør vårt, ved å ta bort det som hindrer, gjør Gud sitt. Vi kan plante, vanne og gjødsle, men det er Gud som gir vekst.