Månedens sitat (desember)

«Det er lett å vise at de fleste – om ikke alle – problemene vi møter i kirkelivet, på sitt dypeste kan knyttes til et feilaktig syn på Gud.»

Christian A. Schwarz

 

Dette sier Christian A. Schwarz i sin ferske bok God’s Energy, bind 2 (Refocusing Our Image of God). I denne boken går Schwarz nærmere inn på hvordan de nytestamentlige sannhetene om Guds energi (bind 1), har innvirkning på både kristen teologi og spiritualitet.

Les mer om den nye boka til Christian A. Schwarz God’s Energy – Refocusing Our Image of God.

 

Sitatet på toppen av dette innlegget har vi oversatt fra engelsk. Derfor velger vi også å gjengi det engelske avsnittet i sin helhet:

«Refocusing our image of God is definitely not an ivery-tower issue devoid of practical implications. This image guides the way in which we experience God. And both our (theological) image of God and our (spiritual) experiences of God impact our priorities, our decisions, our actions, our emotions, and our value systems. In fact, they impact almost everything. It can be demonstrated that most – if not all – of the problems that we encounter in church life are, at their deepest level, connected to a flawed view of God. When we talk about God, we inevitably refer to our greatest potential and our deepest problems, our highest aspirations and our darkest shadows.»

Christian A. Schwarz (God’s Energy – Bind 2, side 11)