Kristkirken i Bergen vil se vekst!

Thomas Dalsbø

Midt i en spesiell tid for mange mennesker og menighetsfellesskap valgte Kristkirken i Bergen sent i vår å gjennomføre sin første NaMu-undersøkelse. Vi har tatt en prat med Thomas Dalsbø som er en av pastorene i kirken.

 

Denne våren har Kristkirken gjennomført en menighetsprofil. Hva er grunnen til at dere har valgt å gjennomføre NaMu-undersøkelsen Thomas?

  • Vi gjennomførte menighetsundersøkelsen for å få mer objektiv informasjon på hvordan tilstanden i menigheten egentlig er. Det blir fort mye synsing om hva som er status, og hva som eventuelt skal til for å forbedre oss der vi ser rom for det. Det er som når man lærer å ta ut en kompasskurs; man må først vite med sikkerhet hvor man er i terrenget. Det opplever vi NaMu har hjulpet oss med. 

 

Hvilke visjoner har lederskapet i Kristkirken i Bergen?

  • Kristkirken ønsker å være en menighet som hjelper mennesker til etterfølgelse av Jesus. Det betyr at vi fokuserer på å snakke sant og rett om hvem Gud er, og samtidig være åpen for den Hellige Ånd slik at dette også blir en erfaringsbasert kunnskap. Videre tror vi at det fremste tegnet på at noen har møtt Gud er at de begynner å elske andre. Derfor vil vi prøve å være en menighet som elsker både oss selv og andre slik vi ser det i Jesu uselviske og ubetingede kjærlighet, som får sitt ultimate uttrykk på korset. Til slutt ønsker vi å være med på å gi noe til verden rundt oss. Når våre liv kommer på linje med Gud tror vi at vi også kan være med å bety noe for vår familie, våre venner, våre kollegaer og vårt samfunn; at vi kan få være Guds medarbeidere i å se mer av himmelen på jorden. 

 

Hva har dere så langt lært av denne første undersøkelsen?

  • Så langt har vi fått bekreftet at det er sprik i våre antagelser om hva vi mente var tilstanden og hva som faktisk er realiteten. Det er ikke enorm forskjell, men nok til at vi fikk oss noen overraskelser – og har klare områder å jobbe videre med. 

 

Hvordan har dere dette første halvåret opplevd denne prosessen så langt?

  • Det første halvåret har vært spesielt, hovedsakelig på grunn av korona. Det gjør at vi ikke har kommet så langt som vi tenkte. Etter planen skulle vi hatt minst en samling for hele menigheten, med både informasjon og workshops. Vi gleder oss til vi kan ta fatt på dette over nyåret. I mellomtiden har vi i arbeidsgruppen begynt å identifisere noen enkle tiltak. Videre har kontakten og samtalen med vår veileder opplevdes veldig fruktbart. 

 

Hva blir viktig for dere fremover?

  • Fremover blir det viktig for oss å involvere menigheten enda mer i prosessen, samt lande en systematisk og strategisk plan for hvordan vi kan bruke informasjonen vi nå har fått til å bli bedre. Planen er å ta undersøkelsen på nytt når denne (2-årige) syklusen er ferdig.

 

Menigheten flyttet inn i nye lokaler i starten av 2020.