Hånd i hånd – NaMu og helhetlig menighetsplan i Dnk

Kirke vår – samlet plan for arbeidet i soknet (tidl. benevnt Helhetlig menighetsplan), lanseres nå som en ny ressurs for menigheter tilhørende Den norske kirke. I forbindelse med denne prosessen skrev flere av våre veiledere en viktig artikkel i Luthersk kirketidende nå i oktober. Der pekte vi på at den beste løsningen for lokalmenigheten er å benytte NaMu som en aktiv del av planprosessen.

I artikkelen tar vi utgangspunkt i den brede og lange erfaring vi har med menighetsutvikling og utviklingsprosesser lokalt. Denne erfaringen gir oss grunnlag for å peke på flere viktige områder der NaMu kan bidra inn på en avgjørende måte i planarbeidet og den lokale prosessen. I tillegg til den generelle erfaringsgrunnlaget har vi også erfaring med å anvende bibelske prinsipper på menighet og vekst. Noe av det vi peker på er hvor viktig selve prosessen er; muligheten for hjelp til kartlegge ressurser og utfordringer, tilgang til vår prosess- og veilederkompetanse, at gode plantiltak ofte er noe annet enn ny aktivitet, fordelen av å se sammenheng mellom ulike deler av arbeidet, og at bruk av gode prinsipper og redskap hjelper lokale ledere både til å skjelne og til å oppleve mer ro i menighetshverdagen.
Til slutt tar vi med artikkelens siste avsnitt her i dette innlegget:

Hånd i hånd vil for mange menigheter være det beste valget
Å ta i bruk de ressurser og prinsipper som NaMu bidrar med kan utgjøre den store forskjellen for menighetens arbeid med helhetlig menighetsplan. Vi ser at NaMu kan tilføre de lokale prosessene flere faktorer som etterspørres og som trengs både regionalt og lokalt. For alle lengter vi trolig etter mye av det samme, at Guds kirke skal få være mer av det den er kalt til å være – Mer himmel på jord.

Godt plan- og utviklingsarbeid!

Artikkelforfatterne er: Kjetil Sigerseth (daglig leder NaMu Norge), Runar Liodden (kapellan i Modum), Jan Kåre Jakobsen (pensjonert prest, Arna), Anne Sofie Uthaug (daglig leder i Meland sokn), Ommund Rolfsen (sosiolog og menighetsdoktor, Evenskjer), Liv-Kari Sigerseth (menighetsarbeider i Molde domkirke), Frode Magnar Andersen (sokneprest i Horten).
Du kan lese hele artikkelen ved å åpne lenken under.

Artikkel i Luthersk Kirketidende oktober 2022: Hånd i hånd – NaMu og helhetlig menighetsplan (pdf)