Månedens sitat (november)

«Kyrkja treng leiarar som speglar den livgjevande sida av Guds vesen. Som ikkje er avhengig av å suge livet ut av alle omkring seg. Som ikkje brukar opp menneska rundt seg. Som ikkje brenner deg ut. Men som gjev liv til menneska, som byggjer deg opp, som gjev lækjedom og skapar nye krefter.»

Hans Johan Sagrusten (Johannes’ openberring, side 264)

 

Denne form for lederskap er attraktivt og ikke minst bibelsk. Om du vil være en leder som utruster og gir liv mer enn å bruke opp og suger ut ressursene i miljøet du beveger det i, vil vi anbefale nettkurset vårt i utrustende lederskap. Her kan du sammen med andre ledere reflektere over egnet lederskap, du får en viktig tilbakemelding fra de du leder om hvordan ditt lederskap virker i den andre, og du får mulighet til å gå over tid i en vekstprosess sammen med en erfaren veileder.

Se mer om kurset her: https://namunorge.no/nettkurs-ul/