Sunnere menigheter

En gjennomgang av alle menigheter i Den norske kirke (Dnk) som mellom 2008 og 2015 har gjennomført minst to menighetsundersøkelser viser tydelig økning i sunnhet.

Systematisk arbeid i menigheter ved bruk av menighetsprofilen gir også mulighet til å se en samlet utvikling for en gruppe menigheter. For et kirkesamfunn gir dette blant annet mulighet for å kunne få kunnskap om hvordan utviklingen har vært for de menighetene som benytter seg av redskap fra NaMu. Her kan en også få svar på hva som er karakteristisk for profiler i det aktuelle kirkesamfunnet.

Undersøkelsen som nå er gjennomført i Dnk bekrefter det vi har kjent til en stund. Ofte er det Engasjert trosliv som kommer ut som minimumsfaktoren her. Behovsorientert evangelisering ligger også samlet blant de to laveste. Nådegavebasert tjeneste og Hensiktsmessige strukturer er blant de som totalt sett skårer høyest i Dnk. Særlig interessant er det å se at fremgangen innenfor Nådegavebasert tjeneste er svært tydelig mellom første og siste undersøkelse.

Den samlede utvikling for de menighetene fra Dnk som i denne perioden har hatt minst to undersøkelser er svært synlig og positiv (32 menigheter). Dette er gledelig. Det viser blant annet at det nytter å arbeide strategisk med å fjerne hindringer.

Som gartnere (når vi sår, gjødsler og vanner) må vi vite når det er behov for å iverksette ulike tiltak. Slik kan vi også arbeide smartere som menighetsgartnere – Da kan jordsmonnet bli bearbeidet (foredlet). Så er det Gud som gir vekst!