Seks eksempel på veiledningsavtaler Menigheten kan velge ett av disse alternativene for å gjennomføre NaMu-syklusen, eller vi kan tilpasse et eget opplegg/omfang ut fra menighetens behov: Alternativ 1 – Menighetsveiledning Standard: Et besøk og to møtepunkt hvert år. Pris: 12 000 kr pr. år (oftest med avtaletid på to år om gangen) eller Alternativ 2…

Les mer

Veiledning viser seg ofte å være en avgjørende suksessfaktor når menigheter vil å se at mer at menighetens potensiale bli frigjort. Endringsprosesser kan være både inspirerende og krevende. Da er det stor nytte i å ha noen med i prosessen som både kan se menigheten med nye øyne, stille de forløsende spørsmålene og ha grunnleggende kjennskap…

Les mer

Hva gjør veilederen? Menigheten og gjør en skriftlig avtale om veiledning. Veilederen er en ressursperson når menigheten benytter NaMu og NaMu-syklusen. Veilederen hjelper menigheten til å arbeide langsiktig (gjerne ti års perspektiv) og ikke fortape seg i det hverdagslige og akutte. Veilederen bidrar også med et utenfraperspektiv på menigheten.Veilederen kjenner NaMu og NaMu-syklusen godt. Han/hun…

Les mer

Menighetsprofilen 2200 kr. Den inneholder den nye menighetsprofilen og sammenlikning med tidligere menighetsprofiler Resultatguiden 1750 kr. Den inneholder oppsummerings-, fortellings-, status- og strategiguiden. Statusguiden inneholder profil pluss som mange menigheter har brukt før. Tilbud: Kjøp menighetsprofil og resultatguiden sammen for 3555 kr Profil pluss 950 kr Profil innsikt 950 kr Fire veiledningsalternativer Menigheten velger ett…

Les mer

Veiledning bidrar til sunnhet Menigheten bruker NaMu-syklusen til å gjennomføre naturlig menighetsutvikling (NaMu). Veilederen kommer inn i steg 3 i syklusen (Å tolke testen). Han/hun har erfaring fra veiledning av flere menigheter og kan hjelpe dere til å holde en sunn og riktig kurs fram til neste menighetsprofil. De aller fleste menigheter velger veiledning, og…

Les mer