Toten frikirke er vel 100 år gammel, og må betegnes som en relativt tradisjonell landsens forsamling. Alle generasjoner er godt representert og vi har i løpet av de siste årene også hatt en viss tilvekst av mennesker fra ikke-kirkelig bakgrunn. Toten Frikirke Kirkehus på Raufoss. Pastor: Rune Andreassen E-post: pastor@frikirken.com Antall profiler: 6. Første profil i…

Les mer

Det nytter å jobbe bevisst og målrettet over tid.  NaMU i Vennesla frikirke Navn: Vennesla frikirke E-post: post.vennesla@frikirken.no Pastor: Arvid Hunemo Leder NaMu: Ove Aasen E-post: ov-aase@online.no Antall menighetsprofiler: Fire Minimumsfaktor: Behovsorientert evangelisering og Engasjert trosliv Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 1116 Område der menigheten er: Vennesla som er det tredje største tettstedet på Sørlandet.…

Les mer

NaMu resultatguide Den nye NaMu resultatguiden er ypperlige fordi de tar på alvor at menneskene er forskjellige. Guiden hjelper dere til å lage fortellinger om menigheten med temaer fra menighetprofilen,å gi detaljerte analyser, å gjennomføre en planleggingsprosess for å rydde bort hindringer for vekst, å erfare Gud på nye og dypere måter. Derfor presenterer resultatguiden…

Les mer

Runar Reknes er kateket i Strømsø menighet og veileder i Naturlig menighetsutvikling. Han hadde ei uke hvor han kjente seg spesielt sliten og uten krefter. Les hvordan han fikk hjelp gjennom de tre fargene i fargekompasset. Jeg hadde en uke hvor jeg kjente meg spesielt sliten og uten krefter. Bare noen snakket om menighetsarbeid, kunne det…

Les mer