Hva betyr veiledning?

Veiledning bidrar til sunnhet

Menigheten bruker NaMu-syklusen til å gjennomføre naturlig menighetsutvikling (NaMu). Veilederen kommer inn i steg 3 i syklusen (Å tolke testen). Han/hun har erfaring fra veiledning av flere menigheter og kan hjelpe dere til å holde en sunn og riktig kurs fram til neste menighetsprofil. De aller fleste menigheter velger veiledning, og veiledning øker sjansen for å lykkes med NaMu. Erfaringer fra nærmere 400 norske menigheter viser at veiledning gjør det lettere å gjennomføre flere NaMu-sykluser med stadig bedre resultat. Det skjer ikke at svake menigheter kommer gjennom flere NaMu-sykluser uten oppmuntring fra en veileder.

 Hva er veilederens oppgave?

Det er ikke veilederens rolle å overøse menigheten deres med gode råd («Fra nå av bør dere gjøre det eller det!»). Han/hun skal hjelpe dere til å utvikle deres egen skreddersydde plan for sunnhet. En veileder er en talsperson for «av seg selv” (Mark 4,268) som hjelper dere til å arbeide klokt. Veilederen vil gjentatte ganger gi dere oppmuntrende og noen ganger kritiske spørsmål for å hjelpe dere til å bli mer følsomme for hvordan Gud bygger sin menighet. Fordelen med en veiledningsprosess er framfor alt at veilederen kan være tilgjengelig for dere i en lengre periode i stedet for bare å gjøre en isolert aksjon sammen med dere. Når det blir vanskelig å sette ting ut i livet, vil dere sette pris på en medarbeider «utenfra».

 Hvordan velge den rette veilederen?

Den avgjørende kvalifikasjonen til en menighetsveileder er å kjenne prinsippene for naturlig menighetsutvikling. I Norge er det K-vekst ved Ommund Rolfsen som utdanner og godkjenner førti veiledere fra alle bispedømmer og kirkesamfunn. De fleste menigheter foretrekker veiledere fra sitt eget kirkesamfunn, men det er også mange menigheter som velger en veileder som ikke er ”inside” i kirkesamfunnet.

Avtale og pris
Skriftlig avtale (kontrakt) om veiledning inngås mellom den enkelte veileder og menigheten. Dette gjelder også det økonomiske. Veiledning koster fra 8.000 til 22.500 kr avhengig av hvor mye veiledning menigheten ønsker. Prisen omfatter veiledning i ett til to år fram til neste test.