Sitat

Månedens sitat (oktober)

“Et tegn på at kirken er trygg og moden, er at den lytter inn den andres språk, den andres behov og den andres livsvisjon.” Terje Hegertun (Nådens gaver i gjestfrihetens hus, s. 260)

Les mer

Månedens sitat (august/september)

“Uten tvil, bidrar NaMu til å styrke åndelig enhet. Men det bidrar derimot ikke til strukturell eller åndelig ensartethet. Kirker involvert i NaMu oppdager sin identitet, lærer å sette pris på og å videreutvikle denne, samt å uttrykke dette på en måte som er relevant i dag. Med andre ord, lever disse menighetene ut selve…

Les mer

Månedens sitat (juni og juli)

“When Multipliers invest resourses and confidence in other people and give them the ownership of their success, they uncover the vast inteligence and capability that lies within.” Liz Wisemann, Multipliers s, 192

Les mer

Månedens sitat (mai)

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» Christian A. Schwarz, Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling (side 42)

Les mer

Månedens sitat (mars 2018)

“Den kvalitative veksten, disippelskapets foredling ved Åndens liv, er hemmeligheten til den kvantitative menighetsveksten. Ånden er evangeliets veirydder i menneskenes hjerter, den avgjørende faktoren i all menighetsutvikling.” Peter Halldorf (Åndens folk, s. 147)

Les mer