Sitat

Månedens sitat (juni)

“Å håndtere det levende handler om å gi rom for livets energi, å gi struktur og ta bort hindringer slik at det som vokser, kan vokse naturlig.”  Ommund Rolfsen (ABC i naturlig menighetsutvikling, s 8) Dette er bare et av flere gullkorn i den siste ABC en i Naturlig menighetsutvikling. Om du ikke har fått…

Les mer

Månedens sitat (mai)

“Det verden desperat trenger for å kunne møte fremtidens utfordringer, er flere utrustede ledere som utruster andre”  Christian A. Schwarz (oversatt fra boken The 3 Colors of Leadership, s. 4)   Noe av dette behovet forsøker vi i NaMu her i Norge å møte gjennom nettkurset som vi tilbyr innen Utrustende lederskap. Her ser vi…

Les mer

Månedens sitat (april)

«Tiden er for lengst moden for at ledere i ulike kirkesamfunn i Norge burde slå krisealarm». Ove Conrad Hanssen (Kirke i en ny tid? – i Halvårskrift for Praktisk teologi 2-2007) Dette skrev tidligere førsteamanuensis (den gang Misjonshøyskolen, nå VID) Ove Conrad Hanssen allerede for 12 år siden! Sitatet er hentet fra artikkelen Kirke i…

Les mer

Månedens sitat (mars)

“Jeg tenker at en majoritetskirke har et spesielt ansvar for å søke etter enhet i mangfold.” Dette sier Erling Birkedal i siste utgave av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, der han tar utgangspunkt i endringer i kirkelandsskapet i de nordiske landene, og hvordan en kan forholde seg til nye misjonale menigheter eller forsamlinger som etableres i…

Les mer

Månedens sitat (februar)

“Samfunnet endrer seg fort, og de løsningene vi har i dag er ikke nødvendigvis ideelle i morgen. Vi ser at kirker i større grad kan møte mennesker der de er, med de behov de har, i den hverdagen de lever. “ Kjetil Sigerseth (Romsdals Budstikke 15. februar 2019) Se hele intervjuet her. Temaet som er…

Les mer