Sitat

Månedens sitat (februar)

«Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet.» Anne Gustavsen, Korsets Seier uke 5-2018

Les mer

Månedens sitat (januar)

“Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press.” Christian A. Schwarz fra boken Naturlig kirkevekst (s. 28)  

Les mer

Månedens sitat (desember)

Enhet i kjærlighet er en felles, tydelig og uttalt kjærlighet til Gud og til hverandre. Uttrykk for denne kjærligheten er at lederne ikke konkurrerer med hverandre og misunner hverandre, men støtter, oppmuntrer, roser og utfyller hverandre. Ommund Rolfsen  i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst (s. 44)

Les mer

Månendens sitat (november)

“Evangelisering er ikke en aktivitet, men et naturlig uttrykk for vårt forhold til Jesus. Når vi kjenner Gud, lever nær Jesus og er fylt av Den hellige ånd, kan vi møte mennesker på en trygg og tillitsfull måte. Vi kjenner Far, han som kjenner alle mennesker. Når vi møter mennesker, bærer vi hans nærvær med…

Les mer

Månedens sitat (oktober)

«Lyset slipper inn gjennom vår sårbarhet. Når vi møter opp usminket. Livet er på sitt mest intense når vi slipper andre inn på vårt mørkeste loft, lar dem se hva som skjuler seg der, og håper den andre vil forstå, akseptere, elske.» Kjetil Gilberg (Det skinner gjennom, s. 66)

Les mer

Månedens sitat (august/september)

Hemmeligheten er å dele alt du har mottatt, uansett hvor latterlig lite eller imponerende det fremstår. Du deler dine fem brød og to fisker videre – og forventer at Gud multipliserer det. Og han vil multiplisere det. Christian A. Schwarz, The 3 Colors of Leadership s. 35

Les mer