Sitat

Månedens sitat (mai 2017)

“Vi er skapt i Guds bilde og kan bare mettes av Guds kjærlighet, som erfares i kropp, sjel og ånd. Når vi prøver å oppfylle det behovet på en selvisk, kortsiktig og overfladisk måte, mister vi forbindelsen til Gud, til oss selv og våre medmennesker.” Martin Herbst (Strek nr. 2-2017)

Les mer

Månedens sitat (april 2017)

“Jag tror på den lilla, vanliga församlingens enorma potensial. Om vi kristna vågade vara det vi är tänkte att vara och göra det Jesus kallar oss att göra skulle vi bli förvånade över hur välkommet det är bland människor i vår tid.”  Prest i Svenska Kyrkan Björn Gusman, sitat fra boken Vilja våga växa fra 2015…

Les mer

Månedens sitat (februar/mars 2017)

“I Efeserbrevets liste over ulike ledertjenester som Gud har gitt til kirken er ikke målet at lederne skal berike seg selv eller bygge egne karrierer. Målet er å “utruste de hellige til tjeneste” (Ef. 4,12). En kristen leders viktigste oppgave er med andre ord å myndiggjøre og finne gullet i den enkelte.” David Aanje (Korsets Seier 3.…

Les mer

Månendens sitat (januar 2017)

“I 2017 håper jeg vi kan se en positiv utvikling når det gjelder frimodigheten til å snakke om Gud som livets skaper, om Jesus som vår frelser, om syndenes nådige tilgivelse, om Den hellige ånds gjerning i oss og blant oss, om Jesu gjenkomst og om det evige liv.” Tarjei Gilje (Dagen 2. januar 2017)

Les mer

Ukens sitat (uke 50)

“Hvis kirken hele tiden tenker at vi ikke ser noen omvendelser, vi ser ingen vekkelse, så blir det bare kontinuerlige nederlag. Men hvis man skjønner at omvendelse også kan være en langsom prosess, kan det gi større utholdenhet og lavere skuldre.” Silje Kvamme Bjørndal (Dagen 15. desember 2016 – Vekkelse kan være et langtidsprosjekt)

Les mer

Ukens sitat (uke 40)

Det å omfavne paradoksene, det som vi opplever som selvmotsigelser, beriker livet og skaper perspektiv for oss. Det som i menneskelig forståelse er balansert, er i Guds målestokk for trangt. Himmelsk balanse er å leve i spenningen mellom ekstreme sannheter. Det ser vi gjennom hele Bibelen. NaMu-veileder Terje Dahle i Folk – tidsskrift for hverdagsteologi, nr.…

Les mer