Menighetserfaringer

Meld deg på lederdagen i Bergen!

6. april inviterer vi til lederdag i Bergen for prester, pastorer og menighetsledere. Hovedtema for dagen er Bærekraftig menighetsutvikling og vi belyser dette gjennom to ulike tema: Hvordan være visjonær når livet og omgivelsene skifter Menigheter i utvikling Vi har med oss mange samarbeidspartnere som vil bidra inn i programmet. Se hele programmet her. Meld…

Les mer

“Av seg selv” tema i NaMuTV

Mandag 20. april ble temaet “Av seg selv” aktualisert på den direkte sendingen fra NaMuTV.  Der ble blant annet samtalt om arbeide med å fjerne hindringer og frigjøre mer av den skaperkraften som Gud har lagt ned i enhver menighet og ethvert menneske. Se sendingen her. Den første sendingen fra 26. mars hadde fokus på etableringen av NaMuNorge og det nasjonale…

Les mer

Dilemma i bibelgruppen

Flere dilemma i gruppen blir tatt opp i dette spørsmålet til Dagens “menighetsdoktorer” Sten og Ommund. “I vår menighet gleder noen seg til hver eneste bibelgruppe og prioriterer det høyt. Andre har problemer med å få bibelgrupper til å fungere. Vi ser at det er mange problemstillinger som ligger der: deltagerne i bibelgruppene har travle…

Les mer

K-ene som gir framdrift

Kontekst, kontinuitet og kreativitet samt konsept. Dette kjennetegner menigheter i Tromsø som i flere år har sett at flere deltar på gudstjeneste, flere er med i smågrupper og flere har en tjeneste som betyr noe for andre. Dette hevdet Ommund da han nylig møtte menighetsledere i Tromsø. Vekst er alltid noe gåtefullt. Gud gir vekst.…

Les mer

Nyttig å måle i Trondheim

Trondheim frikirke synes det er nyttig “å måle temparaturen” på menigheten”. Navn: Trondheim Frikirke, Adresse:  Brøsetvegen 145 A, 7048 Trondheim E-post:  bjoern@trondheim.frikirke.no Prest/pastor:  Bjørn Jellestad, hovedpastor Antall menighetsprofiler: Fire Vanligste minimumsfaktor: Utrustende lederskap Menigheten og lokalsamfunnet Medlemmer: 585 Gudstjenestedeltakere: Høsten 201 ca 340 i snitt Område der menigheten er: Trondheim, Moholt NaMu historie Hva var den første minimumsfaktoren? …

Les mer