“Av seg selv” tema i NaMuTV

Mandag 20. april ble temaet “Av seg selv” aktualisert på den direkte sendingen fra NaMuTV.  Der ble blant annet samtalt om arbeide med å fjerne hindringer og frigjøre mer av den skaperkraften som Gud har lagt ned i enhver menighet og ethvert menneske. Se sendingen her.

Den første sendingen fra 26. mars hadde fokus på etableringen av NaMuNorge og det nasjonale arbeidet med Naturlig menighetsutvikling. Se sendingen her.

Neste direkte overføring fra NaMu TV blir mandag 1. juni kl. 19:30. Temaet for denne sendingen blir Trosspråk og gudstjeneste.