Webinar – Kurs som møtepunkt mellom kirke og samfunn

Kirke på nye måter (Norges Kristne Råd) inviterte i januar til et nytt webinar. Denne gangen så en nærmere på hvordan en frivillighetssentral og en menighet samarbeider om kurs. Kursene samler folk med felles behov, men deltakerne er ulike når det gjelder kristen tro og praksis. Det er laget en video om kursene, og videoen ble presentert på webinaret.

Se videoen i vinduet under (https://youtu.be/gfhNLU2CNuE):

Mellom Harstad og Narvik ligger kommunesenteret Evenskjer (Tjeldsund kommune). Der har den lille Metodistkirken gjort noe for å møtes rundt felles behov på tvers av tro og kirkelig tilhørighet. De siste tre årene har frivillighetssentralen, Metodistkirken og en lege samarbeidet om flere kurs.
I webinaret vil vi få høre stemmene til mange av de involverte og få høre hvordan de selv har erfart dette. Ommund Rolfsen er en av initiativtakerne til  kursene. Også Helen Byholt Lovelace, menighetens pastor (diakon) og Laila Benjaminsen, daglig leder for Frivillighetssentralen i Tjeldsund kommune, deltar på webinaret.

 

 

Den lille Metodistkirken har i mange år både brukt Naturlig menighetsutvikling og blitt inspirert av engelske Fresh Expressions of Church. Noe av det mest spennende i webinaret er om vi ut fra de erfaringer som er gjort, kan lære noe andre kan ha nytte av. Hvilke lærdommer fra Naturlig menighetsutvikling og Kirke på nye måter er benyttet i denne lokale settingen? Hva skjer når mennesker møtes på tvers av ordinære samlingsplasser? Hvordan kan kurs som møteplass mellom kirke og samfunn bidra til at vi tenker nytt om hvordan vi kan være kirke i vår tid?
Webinaret ledes av Knut Refsdal og Kjetil Sigerseth fra ressursgruppa for Kirke på nye måter (Norges Kristne Råd).

 

Les kronikken «Jeg er ikke kristen, men liker å snakke med kristne» (Dagen 14. juni 2021). I denne kronikken av Ommund Rolfsen blir kursene i Evenskjer belyst.
Se videopresentasjon om kursene i Evenskjer (lansert januar 2022, https://youtu.be/KjDH4sRVnMo).