Trosspråkkurs i Stavanger

Lokalt trosspråkkurs i Sandnes/Stavanger-regionen

Tidspunkt: 11.- 12. februar 2022 (påmelding innen 31. januar)

Kurssted: Stavanger misjonskirke (Forus), Forusbeen 35, 4034 Stavanger

Påmelding: Send e-post til sandnes@metodistkirken.no innen 31. januar 2022. Lokal kontaktperson er Hilde Hannestad Tveter tlf. 930 45 269.

Pris: 600,- kroner pr. deltaker.

Last ned kursbrosjyren her: Kursbrosjyre trosspråkkurs – Stavanger februar 2022

 

Hvilken frukt gir dette kurset?

Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best kontakt med Gud: Er det når du er ute i naturen eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller når du tar imot nattverden eller….?

Ulike ord brukes om den nære kontakten med Gud: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk. Trosspråket ditt er antennen din til Gud. Kurset skal støtte deg i å bli bevisst trosspråket ditt og bruke det videre i livet.

Kristne har ulike trosspråk. Derfor vil kurset også motivere og støtte deg i å forstå, godta og til og med glede deg over trosspråk som tilhører andre troende. Trosspråk som er langt borte fra ditt eget, kan hjelpe deg til å utvikle og utvide dine erfaringer med Gud.

Når menigheten feirer gudstjeneste, møtes kristne med ulike trosspråk. Kurset vil også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike trosspråkene har i  gudstjenesten.

 

Målsettingen

Kurset har seks mål:

 1. å gjøre deltakerne kjent med trosspråkene.
 2. å la deltakerne identifisere sine trosspråk og slik styrke sin egen identitet, individualitet og gudserfaring.
 3. å la deltakerne presentere sine trosspråk for hverandre i smågrupper.
 4. å lære om trosspråk i gudstjenesten.
 5. å motivere deltakerne til å bli kjent med andre trosspråk og på den måten utvide egen gudserfaring.
 6. å gjennomføre og eventuelt lede trosspråksamtaler i menighetens grupper for å styrke menighetens identitet, samhørighet og enhet i mangfold.

 

Metodene

Målene gjennomføres gjennom foredrag, fortellinger, undervisningssamtale, spørsmål og svar, individuell trosspråktest og mye gruppearbeid.

Kurset forutsetter at hver deltaker kommer til kurset med en gjennomført trosspråktest og med heftet Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk. Materiellet fås ved/etter påmelding.

Dette sier biskopen i Stavanger om kursboken:

«Heftet om trosspråk er enkelt og forbilledlig som undervisning og til inspirasjon både for den enkelte og for fellesskapet. Jeg har hatt nytte og glede av denne måten å framstille mangfold og enhet på.» Biskop Anne Lise Ådnøy (Stavanger)

 

 

Programmet

Fredag kveld 11. februar:

Kurset denne kvelden omfatter mål 1, 2 og litt 3

 • 1900-1915 – Velkomst, bibellesning og bønn, eventuelt sang.
 • 1915-2000 – Undervisning: Troens 3 farger. Hva er trosspråk?
 •                      Undervisning: Troens mange språk: Om eget og om andres trosspråk.
 • 2000-2040 – Trosspråksamtale med NN som eksempel.
 • 2040-2115 – Matpause
 • 2115-2155 – Smågrupper etter menighetstilhørighet. Første trosspråksamtale
 • 2200          – Avslutning med velsignelsen

 

Lørdag 12. februar:

Kurset denne dagen omfatter mål 3, 4, 5 og 6

 • 1100-1115 – Bibellesning og bønn, eventuelt sang
 • 1115-1245 – Smågrupper etter menighetstilhørighet. Trosspråksamtale to og tre
 • 1245-1330 – Matpause
 • 1330-1400 – Undervisning: Trosspråk i gudstjenesten
 • 1400-1445 – Smågrupper etter menighetstilhørighet. Trosspråksamtale fire
 • 1445-1500 – Undervisning: Trosspråk og utvidet gudserfaring.
 • 1500          – Avslutning med velsignelsen

 

Deltakerne og de deltakende menighetene kan velge å delta bare fredag eller både fredag og lørdag.

 

Kursholderne

Sten Sørensen

Ommund Rolfsen

Undervisning ved Sten Sørensen og Ommund Rolfsen (kursleder).

Sten Sørensen er pastor i Stavanger Misjonskirke. Ommund Rolfsen er sosiolog og veileder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu).

 

 

 

 

 

 

 

På dette temaet anbefaler vi også: