Nettkurs – Hva er mitt trosspråk?

Mitt, ditt og menighetens trosspråk

NaMu Norge har i flere år arrangert lokale trosspråkkurs rundt om i Norge. Nå ønsker vi å gjøre dette tilbudet enda enklere tilgjengelig ved å tilbud kurset som nettkurs. Vi har svært gode erfaringer med nettkurs rundt andre emner, bl.a. utrustende lederskap, og vet at dette kan møte et viktig behov nå i denne tiden.

Du/dere kan delta på kurset som enkeltperson eller par, men vi vil også anbefale dere å invitere med dere andre fra husgruppen, vennegjengen eller menigheten. Om flere deltar fra samme sted, vil vi om ønskelig tilpasse f.eks. gruppeinndeling slik at dere som en bonus kan bli enda bedre kjent med hverandres trosspråk gjennom dette kurset. Vi legger også opp til at kursdeltakere enkelt skal kunne ta med seg erfaringer fra kurset tilbake i egen forsamling eller menighet. Om en vil gjøre dette, er det også en styrke å være mer enn én som deltar fra de ulike lokale sammenhengene.

 

Kurskveldene

6 kurskvelder på 1 time og 20 min. (for enkelte grupper kan enkelte kurskvelder vare i 1 time og 50 min.).
I mars og april 2021 ble dette kurset gjennomført for første gang, alle kurskveldene startet kl. 20.00.
 1. kveld: Mandag 8. mars 2021, kl. 20.00 – Hva menes med trosspråk?
 2. kveld: Mandag 15. mars 2021, kl. 20.00 – Våre trosspråk og troshistorier (1-3)
 3. kveld: Mandag 22. mars 2021, kl. 20.00 – Våre trosspråk og troshistorier (4-6)
 4. kveld: Mandag 12. april 2021, kl. 20.00 – Våre trosspråk og troshistorier (7-9)
 5. kveld: Mandag 19. april 2021, kl. 20.00 – Et radikalt og balansert trosliv
 6. kveld: Mandag 26. april 2021, kl. 20.00 – Trosspråkene i fellesskapet vårt
Ta kontakt med oss om du/dere ønsker at vi gjennomfører dette nettkurset igjen, ellers kommer vi gjerne på besøk og støtter gjerne dere i å arrangere et lokalt kurs.

 

Kursopplegg

Ca. halvparten av kurskveldene blir brukt i mindre grupper. Dette kombineres med sentral undervisning av erfarne kursledere, egenrefleksjon og plenumssamtaler. Heftet Engasjert trosliv – mitt, ditt og menighetens trosspråk vil være en viktig kursressurs. Trosspråktesten er med å konkretisere temaene, og knytte tematikken til eget liv og egen trosvandring.

 

Pris

Deltakeravgift kr. 900,- (20% rabatt ved 3-4 deltakere fra samme menighet, 30% fra 5 deltakere, samlet fakturering). Prisen inkluderer kursheftet, adgangstegn til trosspråktesten, samt de 6 kurskveldene.
Medlemmer og støttemenigheter i NaMu Norge får 10% rabatt på dette kurset.

 

Påmelding

Påmelding gjøres innen 1. mars på e-post til post@namunorge.no.
Ta gjerne kontakt med Kjetil Sigerseth om du har spørsmål om kurset (tlf. 924 47 755 eller e-post kjetil.sigerseth@namunorge.no).

 

Frukten av kurset

 • Kursdeltakerne får et personlig utbytte ved blant annet å oppdage eget trosspråk, og få større frimodighet til å ta det i bruk.
 • Kursdeltakerne vil få mulighet til å oppdage bredden i trosuttrykk i det fellesskapet en er en del av.
 • Kursdeltakerne får mulighet til å se hvordan troen kan styrkes ved å lære mer om andre trosspråk.
 • Kursdeltakerne blir utrustet til å ta kunnskap om trosspråkene med tilbake til egen sammenheng.
 • Kursdeltakerne blir bedre rustet til å lede medvandrer, smågruppe eller en større gruppe gjennom en trosspråkreise
 • Kurset vil bidra til å styrke troslivet i egen forsamling eller menighet (et mer engasjert trosliv)
 • Kurset vil bidra til å styrke gudstjenestearbeidet ved at en sammen blir mer bevisst på de ulike trosspråkene (mer inspirerende gudstjenester)

 

Hjertelig velkommen til å delta på kurset!

 

Webinaret Snakker Gud til meg?

For deg som er interessert i dette teamet anbefaler vi deg å se og høre webinaret Snakker Gud til meg? som vi har gjort tilgjengelig i opptak: Klikk her!