Twitter

Månendens sitat (november)

“Evangelisering er ikke en aktivitet, men et naturlig uttrykk for vårt forhold til Jesus. Når vi kjenner Gud, lever nær Jesus og er fylt av Den hellige ånd, kan vi møte mennesker på en trygg og tillitsfull måte. Vi kjenner Far, han som kjenner alle mennesker. Når vi møter mennesker, bærer vi hans nærvær med…

Les mer

Månedens sitat (oktober)

«Lyset slipper inn gjennom vår sårbarhet. Når vi møter opp usminket. Livet er på sitt mest intense når vi slipper andre inn på vårt mørkeste loft, lar dem se hva som skjuler seg der, og håper den andre vil forstå, akseptere, elske.» Kjetil Gilberg (Det skinner gjennom, s. 66)

Les mer

Månedens sitat (august/september)

Hemmeligheten er å dele alt du har mottatt, uansett hvor latterlig lite eller imponerende det fremstår. Du deler dine fem brød og to fisker videre – og forventer at Gud multipliserer det. Og han vil multiplisere det. Christian A. Schwarz, The 3 Colors of Leadership s. 35

Les mer

Menighet i jevn vekst

Bogafjell menighet i Rogaland blir sunnere. Menigheten har arbeidet godt og målbevisst fra 2013 for å ta bort det som hindrer veksten i fellesskapet. Utgangspunktet i 2013 var slett ikke verst og viste en sunnhet rett oppunder gjennomsnittet for norske menigheter. Lederskapet med menighetsråd og stab i spissen, mente likevel at det var mer som…

Les mer

Ukens sitat (juni/juli 2017)

“Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet. Gode ledere får mennesker rundt seg til å blomstre og trives i et fellesskap der man enes i felles innsats for å nå mål og visjoner.” Anne Gustavsen…

Les mer

Månedens sitat (mai 2017)

“Vi er skapt i Guds bilde og kan bare mettes av Guds kjærlighet, som erfares i kropp, sjel og ånd. Når vi prøver å oppfylle det behovet på en selvisk, kortsiktig og overfladisk måte, mister vi forbindelsen til Gud, til oss selv og våre medmennesker.” Martin Herbst (Strek nr. 2-2017)

Les mer