Twitter

Månedens sitat (mars 2018)

“Den kvalitative veksten, disippelskapets foredling ved Åndens liv, er hemmeligheten til den kvantitative menighetsveksten. Ånden er evangeliets veirydder i menneskenes hjerter, den avgjørende faktoren i all menighetsutvikling.” Peter Halldorf (Åndens folk, s. 147)

Les mer

Månedens sitat (februar)

«Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet.» Anne Gustavsen, Korsets Seier uke 5-2018

Les mer

Månedens sitat (januar)

“Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press.” Christian A. Schwarz fra boken Naturlig kirkevekst (s. 28)  

Les mer

Månedens sitat (desember)

Enhet i kjærlighet er en felles, tydelig og uttalt kjærlighet til Gud og til hverandre. Uttrykk for denne kjærligheten er at lederne ikke konkurrerer med hverandre og misunner hverandre, men støtter, oppmuntrer, roser og utfyller hverandre. Ommund Rolfsen  i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst (s. 44)

Les mer