Nytt

Bok om å lukte

Dette er ei bok om å stikke fingeren i jorda og lukte kor ein er, for så å arbeide målretta for å komme dit ein vil. Og langt på veg klare det. Boka si store styrke er at ho fortel om dei praktiske og konkrete endringane som er prøvd i dei (svært) ulike forsamlingane. Eg…

Les mer

NaMu og Frie Venner

Sten Sørensen underviser og inspirerer ut fra boka “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst”. Forrige helg besøkte han De Frie Evangeliske Forsamlinger ( DFEF) i Drammen og Mjøndalen. Han har også undervist Klippen Veavågen (DFEF, Karmøy) slik at menigheten nå får sin første menighetsprofilen.

Les mer

En helt overraskende kirkevekst

Biskop Ole Christian Kvarme talte intenst om overraskende vekst og gudsnær da han avsluttet konferansen i Oslo. Han tolket liknelsen om sennepsfrøet i Mark 4,30-32. Konferansen ble avsluttet ved at deltakerne ba for Kvarme, og han ba for de 140 deltakerne.

Les mer

Usminket bok

Anbefaling fra Grete Jarlesdatter Vangstad, pastor i Bodø misjonsmenighet: De ti menighetene i boken byr på seg selv og gir et usminket bilde av hvordan svakhet kan vendes til styrke. Leserne kan speile egen menighetserfaring i de vidt forskjellige menighetene. Boken gir et sterkt vitnesbyrd om vekselvirkningen mellom hvordan Gud suverent griper inn og hvordan…

Les mer

Boka får det til å poppe

Grethe Lystad Johnsen, kapellan i Molde domkirke, anbefaler “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst”. Nå har jeg hatt noen inspirerende dager! Min reise sammen med denne boken har vært som å sette en gryte popcorn på komfyren. Det popper i hjertet, og det popper i hodet. Først av alt får fortellingene meg til å…

Les mer

Gjøre de andre gode

“Jeg har ikke jobbet aktivt for å gjøre andre gode”, sa pastoren. Det er en tøff erkjennelse. Innrømmelsen kom da han så lederskapsprofilen sin. Nå ville han bevisst gjøre andre gode. Denne testen er klok fordi du får tilbakemelding på lederskapet ditt fra dem du leder. Det er ikke du som vurderer deg selv, men…

Les mer