Imponerende av Guds Menighet Vegårshei

Av Ommund Rolfsen (NaMu-veileder)

Jeg har hatt gleden av å veilede Guds Menighet siden 2001. Jeg er imponert over Guds Menighet på Vegårshei! Jeg vil takke menighetens lederskap for langsiktig, klokt og modig lederskap i alle disse årene.

Menigheten bruker naturlig menighetsutvikling godt. Det dokumenterer de 11 menighetsundersøkelsene. Også den siste undersøkelsen (fra 2022) viser en meget sunn menighet.
Jeg vil framheve barne- og ungdomsarbeidet og givertjenesten. Menigheten driver et omfattende arbeid med barn: Småbarntreff, søndagsskole, kor, tweens (også bibelgrupper). Ungdomsarbeidet har både Åpent hus annen hver lørdag og NiTo (populære ungdomsaktiviteter) hver fredag. Menigheten har 18 konfirmanter dette arbeidsåret. Den faste givertjenesten omfatter 1,6 millioner kroner (ja, du leste rett).
Menighetens forstander/hovedpastor Knut Sunde skriver: «Nå i vinter var det gang nummer 11 at vi gjennomførte en NaMu-profil siden vi startet dette arbeidet rundt 2000. 70 personer i menigheten fikk forespørsel om å svare anonymt på en undersøkelse ut fra at de var med i en gruppe, hadde en tjeneste og var forholdsvis regelmessig på gudstjeneste. Ca 50 personer i alle aldre responderte på de mange spørsmål.»
Menigheten har 930 medlemmer. Mange av dem bor på Vegårshei, en kommune med 2 100 innbyggere. Menigheten er en frukt av vekkelser i 1870-1880-årene. Menigheten ble stiftet i 1889. Menigheten har i alle år vært selvstyrt, er et eget trossamfunn og med i Norges Kristne Råd. Camilla Saga er nettopp valgt til lederskapets leder. Hun tar over etter Erling Myre som fortsetter i lederskapet som nestleder. Så smidig kan et lederskifte gjøres.