Månedens sitat (april)

«Som biskop erfarer jeg hvordan det langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og styrket tilhørighet. Menighets­utvik­ling gir oss mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss – og bygge nye, trygge rom for tro.»

Biskop i Møre Ingeborg Midttømme

Les mer om hva andre kirkeledere sier om NaMu: https://namunorge.no/erfaringer/