Månedens sitat (mai)

I den helt ferske boken Påkoplet gir Dagen-redaktør Tarjei Gilje tre tips om bibel og bønn i hverdagslivet. Giljes første tips:

«Finn ut hvilket trosspråk du snakker best når du kommuniserer med Gud, let etter situasjoner der du får brukt det ofte, og vær nysgjerrig på å lære deg nye trosspråk gjennom livet!»

Tarjei Gilje (i boken Påkoplet, Lunde forlag)

Interesserte kan lese mer om trosspråk i boken Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk (K-vekst forlag)