Hjerneforskning og kjærlighet

Av Ommund Rolfsen

Christian A. Schwarz skrev for mange år siden Kjærlighetens 3 farger, ei bok som mange roser og ingen bruker. Metodistkirken og Frivillighetssentralen i Tjeldsund har dannet ei gruppe som kombinerer Kjærlighetens 3 farger med Stian Kilde Aarebrots Kunsten å forme livet. Vi vil finne ut om bibelsk innsikt om Guds kjærlighet, praktiske øvelser, hjerneforskning og klostervisdom kan befrukte hverandre.

Kjærlighetens 3 farger handler om tre grunnleggende dimensjoner i Guds kjærlighet: rettferdighet, sannhet og nåde. Boka inneholder en test som hver deltaker fyller ut. Testen antyder hvilken dimensjon ved Guds kjærlighet som jeg gjenspeiler mest og minst. For min del er nåde min svakeste dimensjon. Boka foreslår flere øvelser som jeg kan bruke for å åpne for Guds nåde. De som gjenspeiler minst rettferdighet, bruker andre øvelser. Slik er det også med de som reflekterer minst av Guds sannhet. På den måten vil min egen endringsprosess være annerledes enn andres endringsprosess. Jeg som har minst nåde, trenger andre vaner enn de som gjenspeiler minst av Guds sannhet og rettferdighet.

De siste tiårenes hjerneforskning har gjort store framskritt med å kartlegge hva som skjer nevrologisk når vi skal etablere nye vaner, hvorfor vi er så påvirkelige og hvorfor det er så vanskelig å endre dårlige vaner. I Kunsten å forme livet kombinerer Stian Kilde Aarebrot moderne hjerneforskning med gammel klostervisdom for å vise hvordan vi formes av tiden vi lever i, og hva som må til for at jeg  kan forme livet mitt.

Gruppa møtes to timer hvor fjortende dag. Hver gang presenterer en av deltakerne et kapittel i Aarebrots bok. En pensjonert lege er med oss som ressursperson, Vi går også gjennom de øvelsene som de forskjellige deltakerne bruker i Kjærlighetens 3 farger og underviser om innholdet i boka.

Personlig endring er krevende.  Å bruke disse to bøkene praktisk ser ut til å gjøre en slik endring litt lettere.

 

Les mer om boken Kjærlighetens 3 farger.