Nytt

Ny leder fra 2015

Kjetil Sigerseth er valgt til ny nasjonal leder for Naturlig menighetsutvikling (NaMu). Formelt begynner han i stillingen ved årsskiftet. Kjetil har de åndelige gaver, den karakter og det åndelige liv som er nødvendig for en slik tjeneste. Han er 42 år, kommer fra Molde og er utdannet pedagog (cand.paed). I 17 år har han vært administrasjonsleder…

Les mer

Involvere

Hvordan kan lederskapet involvere så mange som mulig når menighetsprofilen foreligger? Den nye resultatguiden engasjerer ulike mennesker, ikke bare de analytiske. I den nye resultatguiden får “tallknuserne” en strategiguide mens de relasjonsorienterte får noe nytt, nemlig en fortellingsguide. Dessuten er det enkle forslag til tiltak som hver enkelt i menigheten kan gjennomføre. Resultatguiden er en…

Les mer

110 eks igjen

Det er 110 eksemplarer igjen av boka “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst”. Resten av opplaget er solgt siden november. Sten Sørensen skriver om ti menigheter slik at troen på “en hellig, allminnelig kirke” styrkes. Ommund Rolfsen gir kommentarer som stimulerer tanken. Kjøp boka i nettbutikken Disse menighetene presenteres i boka: Bore menighet på…

Les mer

Menigheter med åtte tegn på kvalitet

Åtte tegn på kvalitet med eksempler fra “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst” 1. Utrustende lederskap I hvilken grad legger ledere  vekt på å utruste de troende til tjeneste? Eksempler: Bore menighet og Fredheim forsamling med kommentaren «Enhet og mangfold i lederskapet», menighetsrådet i Teie menighet,  Arendal frikirke og kommentaren «Staute menn som gråter»,…

Les mer

Vi tenker så forskjellig

“Vi tenker så forskjellig om gudstjenesten. Hvordan skal dette gå?” Det var soknepresten som spurte. Hun fortalte at inspirerende gudstjeneste er minimumsfaktoren og et følsomt område i menigheten. Hun vil involvere frivillige utenfor trosfellesskapet, andre i NaMu-utvalget vil ha flere personlige vitnesbyrdet og mer moderne lovsang i høymessen. “Har dere snakket åpent og direkte om…

Les mer

Mennesker møter Jesus

Anbefaling fra Anne Lise Søvde, daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME: Tusen takk til Naturlig menighetsutvikling, med Ommund og Anne Karin i spissen, for at de viser frem eksempler på vekst i Guds rike her i Norge. Gjennom boken «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst» får du ti ærlige fremstillinger…

Les mer