Nytt

Forstyrre opinionen

 Ommund Rolfsen og Sten Sørensen lanserer “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst”. De vil forstyrre opinionen. Folk flest har inntrykk av at menighets-Norge svekkes. Vi presenterer menigheter som går bedre enn på mange år; menigheter som forstyrrer opinionens bilde av menigheten som en svekket størrelse. Boka vil bli lagt ut i nettbutikken vår 28.…

Les mer

Nye menigheter med profiler

Dagens  blomst går til Tromsø frie misjonsmenighet som nettopp gjennomførte menighetsprofil nummer sju. Pastorparet Astri og Lars flytter til Lillesand for å plante menighet og Frimisjonen vil ha stor nytte av den siste menighetsprofilen når menigheten for ei stund blir uten pastor. Bildet viser Astri Torp sammen med Børge Gullbekkhei i lederskapet. Det er spennende…

Les mer

Fantastisk forandring

Forsamlingen var skrøpelig da den gjennomførte sin første menighetsprofil i 2001. Lederskapet og pastor Terje Bjørntvedt mistet ikke motet, men ledet menigheten inn i et nytt bygg. Med pastor Runar Landro har lederskapet fortsatt med å bruke  vekstkreftene til å bygge forsamlingen sunnere og større. I 2012 gjennomførte forsamlingen menighetsprofil nummer seks. Denne utviklingen kan…

Les mer

NaMu-Resultatguide

NaMu resultatguide Den nye NaMu resultatguiden er ypperlige fordi de tar på alvor at menneskene er forskjellige. Guiden hjelper dere til å lage fortellinger om menigheten med temaer fra menighetprofilen,å gi detaljerte analyser, å gjennomføre en planleggingsprosess for å rydde bort hindringer for vekst, å erfare Gud på nye og dypere måter. Derfor presenterer resultatguiden…

Les mer

Hvorfor fikk Rolfsens prisen?

Økumenikkprisen 2013 tildeles Anne Karin og Ommund Rolfsen for deres arbeid med Naturlig Menighetsutvikling og for det spennende lokaløkumeniske samarbeidet de er primus motorer i. Norges Kristne Råd har delt ut Økumenikkprisen 13 ganger siden 1997. Dette er en pris som tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger eller holdninger som styrker…

Les mer