Den norske kirke

Sunnere menigheter

En gjennomgang av alle menigheter i Den norske kirke (Dnk) som mellom 2008 og 2015 har gjennomført minst to menighetsundersøkelser viser tydelig økning i sunnhet. Systematisk arbeid i menigheter ved bruk av menighetsprofilen gir også mulighet til å se en samlet utvikling for en gruppe menigheter. For et kirkesamfunn gir dette blant annet mulighet for å kunne…

Les mer

Per Inge Vik

Adresse: Lars Pettervegen 8, 6260 Skodje Telefon: 91810751 Epost: sokneprest.skodje@storfjorden.kyrkja.no   Per Inge Vik er sokneprest i Skodje på Sunnmøre. Tidligere har han vært prest i Mindekirken i Minneapolis og sokneprest i Haram. Han veileder  Vatne menighet.

Les mer

Anne Sofie Nergård Uthaug

Kyrkjeverge i Meland kyrkjelyd, DNK Adresse: Grønlandsvegen 15, 5918 Frekhaug Tlf: 56171485 (A) 56178030 (P) e-post: anne.uthaug@melandkyrkja.no Utdanning og praksis: Hovudfag i historie 1996 med sosiologi og kristendom i fagkretsen (UIB/NLA). Har arbeidd i administrative stillingar i DNK i Bergen frå 1999 til 2004, frå 2004 som kyrkjelydskoordinator i Meland og nå som kyrkjeverge. Har…

Les mer

Harald Holt

Adresse: Høyåsen 18, 4843 Arendall Mob: 901 01 260 E-post: haraldholt@gmail.com Utdanning og praksis: International Master of Business Administration fra BI, sivilingeniør fra NTH Harald har erfaring fra forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, ledelse og styrearbeid. Han har vært engasjert i Telenor, Det Norske Veritas, UNEP/GRID-Arendal, UNU/GVU og Noroff. Harald har erfaring med NaMu fra…

Les mer

Jan Kåre Jakobsen

Adresse: Ådnavegen 15, 5260 Indre Arna Telefon: 55 36 22 74 (a) 55 24 06 86 (p) E-post: jan.jakobsen@bkf.no Utdanning og praksis Cand.theol. 1977, praktiskteologisk eksamen 1978, vidareutdanning innan homiletikk, retreat/ spiritualitet og Naturleg kyrkjevekst. Garnisonskapellan (1978-80), sokneprest i Kvalsund (1980-92), sokneprest i Meløy (1993-2002), sokneprest i Arna (2003-). Godkjent som rettleiar i Naturleg kyrkjevekst (NaMu) i 2004.…

Les mer

Frode Magnar Andersen

Adresse: Berganveien 45, 3133 DUKEN Telefon: 405 50 963 e-post: fmanders@me.com Utdanning og praksis Frode Magnar er nå sogneprest i Horten.  Menigheten er i oppstartfasen med NaMu arbeid.  I perioden 1998-2014 var han prest for området Vear og Hogsnes midt mellom Tønsberg og Stokke. Menigheten tok sin første menighetsprofil i 1999 og den sjette i 2010.…

Les mer