Lokale historier

Følelser i kjølig menighet

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: Jeg er et følelsesmenneske, mens menigheter min er avmålt, og folk holder følelser for seg selv. Jeg er åpen om mange ting. Folk flest deler få gleder og ennå færre sorger. Kan  en menighet forandre seg på dette området eller må jeg leve med følelsen av…

Enhet eller mangfold i lederskapet

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: «Er det enhet og likhet blant lederne som trengs eller det mangfoldige og ulike ledere som utvikler menigheten?»   Prester i utakt Menigheten i Den norske kirke hadde gjennomført den undersøkelsen som Naturlig menighetsutvikling (NaMu) bruker, og jeg var bedt om å presentere resultatet. Da jeg…

Dilemma i bibelgruppen

Flere dilemma i gruppen blir tatt opp i dette spørsmålet til Dagens «menighetsdoktorer» Sten og Ommund. «I vår menighet gleder noen seg til hver eneste bibelgruppe og prioriterer det høyt. Andre har problemer med å få bibelgrupper til å fungere. Vi ser at det er mange problemstillinger som ligger der: deltagerne i bibelgruppene har travle…

K-ene som gir framdrift

Kontekst, kontinuitet og kreativitet samt konsept. Dette kjennetegner menigheter i Tromsø som i flere år har sett at flere deltar på gudstjeneste, flere er med i smågrupper og flere har en tjeneste som betyr noe for andre. Dette hevdet Ommund da han nylig møtte menighetsledere i Tromsø. Vekst er alltid noe gåtefullt. Gud gir vekst.…

NaMu-tv med tusen seere

  De første tusen har sett intervjuene med de ti menighetene. Hva kjennetegner menigheten? Hva har NaMu betydd? Hva har Gud gjort i menigheten? Slike spørsmål stilles når hver menighet i «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst» intervjues på ca 3 minutter. Her er bilde av den ti års gamle Arendal frikirke. Intervju med…

Varmere relasjoner på Toten

Toten frikirke er vel 100 år gammel, og må betegnes som en relativt tradisjonell landsens forsamling. Alle generasjoner er godt representert og vi har i løpet av de siste årene også hatt en viss tilvekst av mennesker fra ikke-kirkelig bakgrunn. Toten Frikirke Kirkehus på Raufoss. Pastor: Rune Andreassen E-post: pastor@frikirken.com Antall profiler: 6. Første profil i…

Fargerik Norkirken Kongsberg

Vi likte artikkelen om Norkirken Kongsberg i Agenda 3,16 Der er det fargerike fellesskapet en ressurs: I Norkirken Kongsberg er over 20 nasjonaliteter representert blant de 150 menighetsmedlemmene. Integrering er fint og utfordrende. Også for norske menigheter.  

Mennesker frelst

«De siste par år har vi også opplevet at mennesker er blitt frelst og lagt til menigheten. Dette gleder vi oss over og vi ønsker at det må være vårt hovedfokus for alt vi driver med som menighet» Dette skriver eldsterådet i Arendal frikirke. Menigheten er den eldste menigheten i Frikirken. Eldsterådet (lederskapet) i Arendal…

Boka får det til å poppe

Grethe Lystad Johnsen, kapellan i Molde domkirke, anbefaler «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst». Nå har jeg hatt noen inspirerende dager! Min reise sammen med denne boken har vært som å sette en gryte popcorn på komfyren. Det popper i hjertet, og det popper i hodet. Først av alt får fortellingene meg til å…

Bønn på Nøtterøy

  Birgith Riktor og Richard Fossum forteller om Teie menighet her: Om bønn, om menighetsrådet som åndelig lederskap, om Naturlig menighetsutvikling i folkekirken. Riktor og Fossum er frivillige medarbeidere. Intervjuer er Øyvind Tholvsen som leder menighetsutvikling i Evangeliska Frikyrkan.

Forstyrre opinionen

 Ommund Rolfsen og Sten Sørensen lanserer «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst». De vil forstyrre opinionen. Folk flest har inntrykk av at menighets-Norge svekkes. Vi presenterer menigheter som går bedre enn på mange år; menigheter som forstyrrer opinionens bilde av menigheten som en svekket størrelse. Boka vil bli lagt ut i nettbutikken vår 28.…

Det nytter i Vennesla frikirke

Det nytter å jobbe bevisst og målrettet over tid.  NaMU i Vennesla frikirke Navn: Vennesla frikirke E-post: post.vennesla@frikirken.no Pastor: Arvid Hunemo Leder NaMu: Ove Aasen E-post: ov-aase@online.no Antall menighetsprofiler: Fire Minimumsfaktor: Behovsorientert evangelisering og Engasjert trosliv Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 1116 Område der menigheten er: Vennesla som er det tredje største tettstedet på Sørlandet.…