Menighet i jevn vekst

Bogafjell menighet i Rogaland blir sunnere. Menigheten har arbeidet godt og målbevisst fra 2013 for å ta bort det som hindrer veksten i fellesskapet. Utgangspunktet i 2013 var slett ikke verst og viste en sunnhet rett oppunder gjennomsnittet for norske menigheter. Lederskapet med menighetsråd og stab i spissen, mente likevel at det var mer som kunne forløses. På flere områder så de at sunnheten kunne bli bedre.  Fra 2013 har de gjennomført en menighetsundersøkelse annet hvert år i mai måned. I mai i år fikk de sin tredje profil i denne perioden. Vi er glad for å kunne løfte frem ett av de mange gode eksemplene vi har på at kirkevekst er overkommelig.

Det som er særlig gledelige i Bogafjell er at fremgangen som undersøkelsen viste i 2015 har fortsatt videre, der det siste årets undersøkelse indikerer tydelig vekst i kvalitet på alle områder. Dette skjer på tross av at menigheten den siste toårsperioden har hatt bytte i lederskapet både i form av nytilsetting av sokneprest og daglig leder. Vi ser ofte at dette truer kontinuiteten og det jevne arbeidet. Menighetens veileder Ommund Rolfsen peker på et engasjert menighetsråd med enkeltpersoner som brenner for menighet og utvikling som en avgjørende faktor for vekst og jevnt arbeid i Bogafjell. Menighetsrådet jobber godt sammen over tid og samarbeider bra med sokneprest og staben for øvrig.

Vi gratulerer hele menigheten med en flott utvikling og ønsker Guds velsignelse for det videre arbeidet.

Minimumsfaktoren Engasjert trosliv har økt jevnt fra en skåre på 35 (2013) via 45 (2015) til 56 nå i år (2017). Gjennomsnittet for alle de åtte kvalitetsområdene har i samme periode utviklet seg fra en skåre på 48 (2013), via 55 (2015) til 65 nå i år (2017). Alle områder viser en flott utvikling.

(Publisert med tillatelse fra lederskapet i Bogafjell menighet)