Jevnt og trofast arbeid bærer frukt i Arna

Menighetsrådet og sokneprest Jan Kåre Jakobsen har i 17 år arbeidet systematisk, jevnt og trutt med å styrke sunnheten i Arna kyrkjelyd. Ved å avdekke og ta bort hindringer for vekst, trekker menigheten i dag til seg nye mennesker, og får lov å bety mye for Arna og menneskene som bor der.

Denne høsten har menigheten gjennomført sin 7. menighetsundersøkelse (menighetsprofil) siden 2002. Fra en gjennomsnittlig skåre på 34 (blant de 15 % menighetene med minst sunnhet), har de gjennom disse årene med opp og nedturer, endt opp med en gjennomsnittlig skåre på over 63 denne høsten (blant de 20% menighetene som viser størst sunnhet).

Menigheten startet med varme relasjoner som minimumsfaktor (størst veksthindring). Etter å ha arbeidet med å bedre dette den første tiden, har de over mange år arbeidet med en mer grunnleggende utfordring om å være mer utadvendte som kirke. Behovsorientert evangelisering har i dag en skåre på 65 og er blant de sterkeste kvalitetene i menigheten. «Hjertebanken» og «Lørdagsgrøt» er noen av tiltakene de har lagt til rette for. Men viktigst for menigheten i denne prosessen var å identifisere mennesker som har evangelisering og sosialt engasjement som nådegave, og la disse komme sammen, dele sitt felles engasjement og inspirere og få med seg andre i menigheten. I dag er fortrolighet, kreativitet og inspirasjon begrep som beskriver noe av kulturen i menigheten (dette er noe av det den siste menighetsprofilen sier noe om).

Jan Kåre Jakobsen har vært sokneprest i menigheten siden 2003 og har fått følge denne utviklingen. Han gleder seg over det som har skjedd i menigheten gjennom disse årene. Fra neste måned kan Jakobsen gå ut i pensjonistenes rekker med en erfaring om at trofast og systematisk arbeid over tid nytter og gir frukt. Han deler også andres erfaring om at lokale menigheter kan bevege seg mot strømmen når lederskapet over tid:

  • – ønsker og våger endring,
  • – tar modige valg,
  • – står sammen,
  • – bygger prosessen på grunnleggende prinsipper for vekst,
  • – tar imot ekstern veiledning,
  • – bruker tilgjengelige og relevante redskaper og
  • – samarbeider med menigheten for øvrig om å ta bort veksthindringer.

Les også hva sokneprest Jan Kåre Jakobsen og menighetsrådsleder Kari Secher tidligere i sommer skrev om det å arbeide med menighetsutvikling i folkekirken.