NaMu for ledere

Endelig arrangeres et eget NaMu-kurs for ledere

8. – 9. juni 2020 på Jeløy kurssenter – meld deg på!

 

Hvorfor NaMu kurs for ledere?

NaMu Norge brenner for sunne menigheter og for sundt lederskap. Derfor har vi lenge ønsket å legge til rette for dette kurset.

Vi vet at det er godt for ledere å komme sammen med andre ledere. Det er også godt for lederen og for tilsynspersonell å ha oversikt over de endringsprosesser som menighetene for tiden står i. Ikke minst vet vi at det godt for lederen og ha god kjennskap til de verktøy som en selv skal benytte det lokale utviklingsarbeidet.

Alle disse behovene ønsker vi å møte i løpet av disse kursdagene.

 

Hvem kan være med?

Dette lederkurset er tilrettelagt for kirkeledere i kirkesamfunn, organisasjoner og menigheter. Dette inkluderer ledere på alle nivå som ledere sentralt og regionalt, tilsynspersonell, rådgivere/veiledere og lokale menighetsledere.

 

Hva er målet?

Som læringsmål for kurset har vi satt opp to hovedpunkt:

 • Kurset skal gi grunnleggende forståelse for endringsledelse og utviklingsarbeid i kirken knyttet til prinsippene og redskapene i NaMu.
 • Kurset skal gi den enkelte praktisk hjelp til å anvende ny kunnskap inn i egen arbeidssituasjon (enten du er leder eller har tilsynsansvar).

 

Hvordan er kurset lagt opp?

Vi legger opp til en variert pedagogisk tilnærming i kurset. Dette betyr blant annet tilrettelegging av forskjellig undervisning, erfaringsdeling, gruppearbeid, og praktisk arbeid med ulike case.

 

Hvilke tema tas opp?

Vi vil i løpet av kurset komme innom mange tema, prinsipper og redskap som er relevant inn mot endringsledelse og utvikling av den lokale menigheten.

Her er eksempler på noen av de tema som vil bli belyst i kurset:

 • Menighetslæring og endringsledelse i et NaMu-perspektiv
 • Teologi og utviklingsarbeid
 • Praktisk bruk av vekstprinsipper i menighetens daglige liv
 • Å lede og gi næring til lokale utviklingsprosesser som bærer frukt
 • Å ha tilsyn med lokale utviklingsprosesser (utruste og utfordre)
 • Å lede og føre tilsyn med kirken i en ny tid
 • Kirkevekst på 3 nivåer: Individnivå, menighetsnivå og samfunnsnivå
 • Hva har vi med oss i verktøykassa?

 

Hvor og når er kurset?

Stedet for årets lederkurs er Jeløy kurssenter i Moss (45 min. med tog fra Oslo).

Vi starter mandag 8. juni fra kl. 10 og avslutter tirsdag 9. juni kl. 16.

Påmelding innen 1. mai til post@namunorge.no.

 

Hva er prisen for kurset?

 • Kursavgift til arrangør                                            1.300,- kroner
 • Overnatting og hel pensjon                                   2.500,- kroner
 • Totalt                                                                          3.800,- kroner

 

Hvem bidrar i kurset?

Det er NaMu Norge som arrangerer og ønsker velkommen til dette kurset.

Flere av våre erfarne medarbeidere blir med og bidrar inn i kurset, i tillegg har vi med oss dyktige bidragsytere fra de ulike kirkesamfunnene og kristne organisasjonene.

 

Lederkurs og veiledersamling

I forlengelsen av lederkurset starter årets etterutdanningskurs for NaMu-veiledere. Som en bonus for deltakerne på lederkurset, ønsker vi dette året også velkommen de av dere som ønsker å delta på veiledersamlingen.

Veiledersamlingen er ofte høydepunktet gjennom året for NaMu-familien. Fornyelse, inspirasjon, glede, samt sosialt og åndelig fellesskap, er noe som kjennetegner samlingene.

Samlingen starter onsdag kl. 10 og avsluttes torsdag kl. 16.00.

Kurskontingenten for veiledersamlingen er satt til 500,- kroner for én dag og 750,- kroner for begge dagene (fri kontingent for operative NaMu veiledere).

Pris for overnatting og bevertning i tråd med kurssenterets egne satser.

Meld deg på eller ta kontakt om dette er av interesse for deg.

 

Brosjyre – NaMu for ledere 2020