Ny bok: Engasjert trosliv

Endelig er den her. Den helt ferske boka Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk er en viktig bok om din og min vei til Gud. Vi er skapt forskjellig. Gud har lagt ned noe av seg i hver av oss. Vi opplever forskjellig hva som er hellig. Vi ser ulike sider av Gud. Kommer nær Ham på ulike måter. Da blir også måten vi tar i mot på, og måten vi mest naturlig snakker med Gud på ulik.

Vi er overbevist om at denne boka vil være til stor nytte og til forvandling for mange. Det inkluderer deg og menigheten din. Boka lar deg senke skuldrene, hvile i friheten, og oppdage den kraft som troen kan gi. Et av de viktigste bidraget til denne boka er forholdet mellom den enkeltes trosvei og trosspråk, og den felles trospraksis som vi slipper til i fellesskapet.

Ni personlige erfaringer om ni menneskers ulike veier til Gud, oppleves som en stor berikelse når du leser boka. Illustrasjonene til Ingvild Dalland Husabø (Nordhordland) er også med å gi de ulike trosspråkene liv.

Fordi det vil være godt for deg å dele din reise i dette med andre, inneholder boka et enkelt gruppeopplegg.

 

Under har vi tatt med et par avsnitt fra boka:

Realiteten i dag er at troen blant Guds folk ikke gir kirken, og hver enkelt av oss som utgjør kirken, den trygghet og kraft som den kunne og skulle. Sekularisering, frykt og stagnasjon får prege kirken i for stor grad. Derfor er det så viktig at vi kan finne tilbake. (baksiden)

Det første vi kan ta med oss, er det mangfoldet i trosuttrykk Gud har skapt blant oss troende. Det naturlige her er å skape rom så dette mangfoldet får blomstre. Å gjøre noe annet er å arbeide mot Guds skapervilje. Selvfølgelig tenker du, men erfaringen viser at vi ikke lykkes så godt med dette i kirkene. En viktig grunn til dette er at vi automatisk tror at alle er som oss, og erfarer Gud på samme måte som oss. En annen grunn er at mange opplever at det finnes én mal for hvordan Gud skal tilbes eller æres. Nettopp at vi er ulike gir oss et større bilde av Gud, og er samtidig en kilde til at vi med vår ulikhet kan gi næring til hverandres trosliv. (side 7)

Han står alltid med åpne armer. Ifølge Jesu lignelse kommer han til og med løpende mot oss. Frihet er det hellige perspektivet. Så kan hindringene som vi legger inn i relasjonen være mangfoldige. (side 57)

Vårt bilde av Gud vil alltid være mangelfullt. Særlig farlig for relasjonen vår til Gud blir det når Gudsbildet vi har formet, får destruktive trekk som binder eller hindrer den naturlige nærheten. Friheten til å finne din naturlige veg til Gud blir derfor avgjørende. Like viktig som at alle de andre rundt deg får frihet til å finne sin veg. Det viktige spørsmålet nå, blir derfor: Hvordan kan kjennskapen til de ulike trosspråkene hjelpe deg og de rundt deg videre i å fordype relasjonen til Gud? (side 58)

 

Les mer om boka i vår nettbokhandel.