Lokale historier

Forstyrre opinionen

 Ommund Rolfsen og Sten Sørensen lanserer «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst». De vil forstyrre opinionen. Folk flest har inntrykk av at menighets-Norge svekkes. Vi presenterer menigheter som går bedre enn på mange år; menigheter som forstyrrer opinionens bilde av menigheten som en svekket størrelse. Boka vil bli lagt ut i nettbutikken vår 28.…

Det nytter i Vennesla frikirke

Det nytter å jobbe bevisst og målrettet over tid.  NaMU i Vennesla frikirke Navn: Vennesla frikirke E-post: post.vennesla@frikirken.no Pastor: Arvid Hunemo Leder NaMu: Ove Aasen E-post: ov-aase@online.no Antall menighetsprofiler: Fire Minimumsfaktor: Behovsorientert evangelisering og Engasjert trosliv Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 1116 Område der menigheten er: Vennesla som er det tredje største tettstedet på Sørlandet.…

Hvordan engasjere?

Hvordan engasjerer man uengasjerte mennesker? Leder for NaMu-gruppa Inge Stene skriver i 2012 om erfaringer med NaMu i Kråkerøy menighet .

Fant nye krefter gjennom fargekompasset

Runar Reknes er kateket i Strømsø menighet og veileder i Naturlig menighetsutvikling. Han hadde ei uke hvor han kjente seg spesielt sliten og uten krefter. Les hvordan han fikk hjelp gjennom de tre fargene i fargekompasset. Jeg hadde en uke hvor jeg kjente meg spesielt sliten og uten krefter. Bare noen snakket om menighetsarbeid, kunne det…

Heia Drammen!

Veileder Runar Reknes i Strømsø menighet og Ommund har intervjuet pastor Kent Westergren i baptistmenigheten.

Nyttig å måle i Trondheim

Trondheim frikirke synes det er nyttig «å måle temparaturen» på menigheten». Navn: Trondheim Frikirke, Adresse:  Brøsetvegen 145 A, 7048 Trondheim E-post:  bjoern@trondheim.frikirke.no Prest/pastor:  Bjørn Jellestad, hovedpastor Antall menighetsprofiler: Fire Vanligste minimumsfaktor: Utrustende lederskap Menigheten og lokalsamfunnet Medlemmer: 585 Gudstjenestedeltakere: Høsten 201 ca 340 i snitt Område der menigheten er: Trondheim, Moholt NaMu historie Hva var den første minimumsfaktoren? …

Pinsekirken Elverum har laget video

Pinsekirken i Elverum har arbeidet jevnt og trutt med hjelp av Naturlig menighetsutvikling. De har laget en liten video om hvordan. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LBEotacb3u8&feature=channel&list=UL[/youtube]

Tromsø Frie Misjonsmenighet (Frimisjonen)

NaMu hjelper oss til å ta tak der det trengs mest Navn: Tromsø Frie Misjonsmenighet (Frimisjonen) Adresse: Grønnegt. 101, 9008 Tromsø Epost: pastor@frimisjonen.no Evt. prest/pastor: Astri og Lars Torp Antall menighetsprofiler: 6 Minimumsfaktor: Behovsorientert Evangelisering Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 117 Gudstjenestedeltakere: ca 75 Område der menigheten er: Bygget ligger i Tromsø sentrum, men medlemmene…

Meland menighet

Menighetsutvikling når befolkningen endres. Søndagsskole, husgrupper og nye gudstjenestesteder Navn: Meland kyrkjelyd Adresse: Pb 117, 5906 Frekhaug E-post: kyrkjekontor@melandkyrkja.no Sokneprest: Torbjørn Aamli Antall menighetsprofiler: Fem Minimumsfaktor: Engasjert trusliv Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 5965 Gudstjenestedeltakere: 116 (snitt på søn- og heilagdagar) Område der menigheten er: Landkommune med stor vekst og pendleavstand til Bergen. Kyrkja ligg…

Bore menighet

-Det gjelder å ikke kontrollere alt, skriver sokneprest Åsmund Steinnes i Bore menighet Navn: Bore sokn av Den norske kirke Adresse: P.b. 101, 4358 Kleppe E-post: aasmund.steinnes@klepp-kirken.no Hjemmeside: www.borekyrkje.no Sokneprest: Åsmund Steinnes Antall menighetsprofiler: Tre (2000, 2009, 2011) Minimumsfaktor: Engasjert trosliv (54) Menigheten og lokalsamfunnet Juridiske medlemmer: 3310 Gudstjenestedeltakere: 145 i gjennomsnitt i 2010 Område…

Pinsekirken Elverum

Vital pinsemenighet som forandrer gudstjenesten Navn:   Pinsekirken i Elverum Adresse:  Anne Moesgate 3, 2406 Elverum E-post:  mail@pinsekirken-elverum.com NaMu-kontakt: Grethe B. Storsveen, grethebs@online.no Antall menighetsprofiler:  2 Minimumsfaktor: Inspirerende gudstjenester Menigheten i lokalsamfunnet Juridiske medlemmer:  141 Gudstjenestedeltakere: 82 Område der menigheten er: Småby med bygder i omegnen Dominerende aldersgruppe: Unge voksne NaMu historie Hva var den første minimumsfaktoren? Inspirerende gudstjenester (51) i 2008 Hva gjorde menigheten…

Skånland metodistmenighet

Stort mangfold på Evenskjer Livskraftige menigheter har ikke med antall å gjøre, men har å gjøre med at livet fra Jesus leves ut i møte med Gud og hverandre, enten vi er få eller mange. Små menigheter i områder med lavt folketall kan fort komme inn i en negativ utvikling p.g.a. fraflytting og få yngre mennesker.…