Gratulerer med den 10. menighetsprofilen!!!

Vi gratulerer Frøyland og Orstad menighet (Dnk) i Rogaland som den aller første menigheten her i landet til å ha gjennomført 10 menighetsprofiler. Dette er prisverdig. Menigheten gjennomførte sin første NaMu-undersøkelse i 1999 og har arbeidet trofast i 20 år ved å gjøre en profil i gjennomsnitt annethvert år. Dette har vært en viktig forutsetning for menigheten for å vite hvor de står og hvor de kan gå videre.

Menigheten har vist et målrettet, nytenkende og trofast arbeid som har vært helt nødvendig for samme å kunne møte nye utfordringer og et lokalsamfunn i stadig endring. Prosessen i Frøyland og Orstad har vist at retningen og jevnt arbeid over tid gir frukt. Å benytte et redskap som NaMu har i tillegg til nyttige hjelpemidler og grunnleggende prinsipper for menighetsarbeidet gitt lederskap og menighet et felles språk i utviklingsarbeidet.

En erfaring som Frøyland og Orstad deler med svært mange menigheter er at endring og utvikling skjer. Hele tiden. Dessverre skjer ikke denne utvikling bare ut fra hva som planlegges. Over en periode på 20 år vil det derfor alltid svinge.

Frøyland og Orstad kan glede seg over en betydelig vekst i kvalitet fra 1999 og frem til i dag. Den siste undersøkelsen var også svært gledelig for menigheten. Den viser et lederskap som leder, arbeider målrettet for å ta bort det som hindrer, og lar Gud få bearbeide hjertene, hodene og hendene på ledere og medarbeidere. Da skjer det gode ting med vekstvilkårene i fellesskapet.

Vi gratulerer og ser frem til å følge menigheten de kommende 20 årene.

 

Illustrasjonen som er hentet fra den siste menighetsprofilen i Frøyland og Orstad viser en flott fremgang i kvalitet i  på alle områder mellom februar 2016 (stiplet linje) og desember 2017 (heltrukket linje).  Dette inkluderer også minimumsfaktoren fra 2016 som den gang var Varme relasjoner. Det området som hadde størst fremgang i perioden var Nådegavebasert tjeneste.