Bogafjell menighet i Rogaland blir sunnere. Menigheten har arbeidet godt og målbevisst fra 2013 for å ta bort det som hindrer veksten i fellesskapet. Utgangspunktet i 2013 var slett ikke verst og viste en sunnhet rett oppunder gjennomsnittet for norske menigheter. Lederskapet med menighetsråd og stab i spissen, mente likevel at det var mer som…

Les mer

Les om det spennende arbeidet med menighetsutvikling i Indremisjonsforbundet. Legg gjerne igjen dine kommenter og erfaringer i feltet under artikkelen. Sambåndet: http://sambaandet.no/2017/05/08/forsamling-vil-bli-bedre/#comment-15951

Les mer

Det siste nyhetsbrevet fra NaMu Norge er publisert. Der skriver nasjonal leder Kjetil Sigerseth blant annet om håpet og engasjementet i møtet med lokale menigheter med ulik helsetilstand: «Uavhengig av dagsformen er det inspirerende å daglig møte menigheter, ledere og ivrige medarbeidere som ser lengre. Som ser videre. Som ser større. Som ser mer av det Gud ser…» Hele…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen:  «Jeg opplever at det stilles store krav ved å være aktiv i menigheten. Det oppleves innimellom som et pes. Jeg lurer på om det er slik at man alltid skal forvente at menigheten skal vokse? Kan menighetsdoktoren svare meg på dette?»   Takk for spørsmålet! Det…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen:  «Vi har en pastor som legger seg opp i alt og har en mening om alt. Vedkommende foretrekker heller å gjøre arbeidet selv enn å samarbeide med andre. Dette er gammeldags og hindrer vekst. Hva mener menighetsdoktoren om denne måten å lede på?»   Vi støtter…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: «Jeg er med i et menighetsråd i Den norske kirke. Etter hvert er medlemmene av rådet blitt mer kjent med hverandre og trygge på hverandre, og arbeidet er blitt mer interessant. Noen i menighetsrådet har begynt å spørre om vi kan fordele oppgaver ut fra hvilke…

Les mer