Norske fortellinger

Nådegaver i menighetsrådet – strid eller hjelp?

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: «Jeg er med i et menighetsråd i Den norske kirke. Etter hvert er medlemmene av rådet blitt mer kjent med hverandre og trygge på hverandre, og arbeidet er blitt mer interessant. Noen i menighetsrådet har begynt å spørre om vi kan fordele oppgaver ut fra hvilke…

Les mer

Følelser i kjølig menighet

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: Jeg er et følelsesmenneske, mens menigheter min er avmålt, og folk holder følelser for seg selv. Jeg er åpen om mange ting. Folk flest deler få gleder og ennå færre sorger. Kan  en menighet forandre seg på dette området eller må jeg leve med følelsen av…

Les mer

Enhet eller mangfold i lederskapet

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: “Er det enhet og likhet blant lederne som trengs eller det mangfoldige og ulike ledere som utvikler menigheten?”   Prester i utakt Menigheten i Den norske kirke hadde gjennomført den undersøkelsen som Naturlig menighetsutvikling (NaMu) bruker, og jeg var bedt om å presentere resultatet. Da jeg…

Les mer

Dilemma i bibelgruppen

Flere dilemma i gruppen blir tatt opp i dette spørsmålet til Dagens “menighetsdoktorer” Sten og Ommund. “I vår menighet gleder noen seg til hver eneste bibelgruppe og prioriterer det høyt. Andre har problemer med å få bibelgrupper til å fungere. Vi ser at det er mange problemstillinger som ligger der: deltagerne i bibelgruppene har travle…

Les mer

K-ene som gir framdrift

Kontekst, kontinuitet og kreativitet samt konsept. Dette kjennetegner menigheter i Tromsø som i flere år har sett at flere deltar på gudstjeneste, flere er med i smågrupper og flere har en tjeneste som betyr noe for andre. Dette hevdet Ommund da han nylig møtte menighetsledere i Tromsø. Vekst er alltid noe gåtefullt. Gud gir vekst.…

Les mer

NaMu-tv med tusen seere

  De første tusen har sett intervjuene med de ti menighetene. Hva kjennetegner menigheten? Hva har NaMu betydd? Hva har Gud gjort i menigheten? Slike spørsmål stilles når hver menighet i “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst” intervjues på ca 3 minutter. Her er bilde av den ti års gamle Arendal frikirke. Intervju med…

Les mer