Drammen Baptistmenighet: Sunn, selvstendig og utholdende

Skrevet av menighetsveileder Ommund Rolfsen

 

Sunn

Dråpen uthuler steinen, ikke ved sin kraft, men ved at den stadig faller. Slik lyder det latinske ordtaket. Jeg tenkte på det da jeg så den siste menighetsprofilen til Drammen Baptistmenighet. Gjennomsnittskåren på 61 er den sunneste noen gang og den sunneste blant de 22 norske baptistmenighetene som har gjort undersøkelsen.

 

Selvstendig

Baptistsamfunnet er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter. Selvstendig er et honnørord blant baptistene, og Drammen Baptistmenighet er selvstendig. Det viser seg også når den benytter naturlig menighetsutvikling (NaMu). Menigheten har gjennomført åtte NaMu-sykluser siden 2002. Jeg har veiledet menigheten siden 2006 og erfart selvstendigheten. Menighetsrådet har til dels gått sine egne veier både i forhold til hva menighetsprofilen sa og veilederen understrekte. Livsnære grupper har vært minimumsfaktor i fem av undersøkelsene. Likevel har ikke menigheten satset på grupper, men gjennomført andre gode tiltak. En slik selvstendighet har jeg ikke opplevd i andre menigheter som jeg veileder.

 

Utholdende

Selvstendige menigheter som baptistmenigheter og pinsemenigheter, kan virke vinglete. Mens de folkekirkelige menighetene fortsetter i mye det samme sporet i år etter år, så skifter de selvstendige menighetene spor både titt og ofte. Dette observerer jeg når det gjelder NaMu. For å snakke med store bokstaver: Menigheter i Den norske kirke som bruker NaMu, forankrer bruken i formelle vedtak og langsiktige prosesser (minst fire år). Selvstendige menigheter som bruker NaMu, gjør det etter to metoder: innfall og bruk og kast. Å begynne med NaMu skjer tilfeldig. Å kaste NaMu virker like tilfeldig. Men med mindre bokstaver kommer viktige nyanser fram: Noen selvstendige menigheter preges av en tydelig visjon og en gjennomført strategi i år etter år. Blant disse er Drammen Baptistmenighet. Ingen andre baptistmenigheter kan vise til åtte menighetsprofiler.

 

Status og veien videre

Og minimumsfaktoren denne gangen? Det er livsnære grupper.

Veilederen er spent på hva menigheten kommer til å gjøre med det.