Ny nettside: Kirke på nye måter

NaMu Norge vil være en pådriver og inspirator for å tenke nytt om det å være menighet og kirke i dag. Sammen med Norges Kristne Råd og kirkene er initiativet Kirker på nye måter allerede etablert. I den anledning har NaMu Norge nå fått på plass en helt ny nettside. Se den nye nettsiden ved å klikke her.

Norges Kristne Råd er i gang med å etablere et nasjonalt og et regionalt nettverk og holder også egne nettsider oppdatert rundt dette teamet. Dette vil vi i NaMu være med å støtte opp under.

Send oss gjerne informasjon og historier om det som rører seg rundt om i landet.

25. mars arrangeres også en fagdag i Oslo med samme tema. Sett av tiden og få med deg fagdagen.

Christian A. Schwarz har nylig skrevet boken God is Indestructible. Boken møter de behovene vi ser i dag på en svært god måte. Hvordan kan tro og evangelium være relevant for mennesker i vår tid? Hvilke utfordringer står kristenheten overfor? Hva kan du og jeg gjøre? Boken utfordrer og inspirerer.