«Treklangen ‘bønn, arbeid og studium’ kan også uttrykkes som ‘hjerte, hånd og hjerne’. Hele mennesket settes i sving for å bli en kontaktflate for hele evangeliet. De tre står i konstant dialog med hverandre, akkurat som personene i treenigheten gjør. Det jeg erfarer i bønnen, blir belyst i studiet. Studiet gjennomlyses av mine erfaringer, både…

Les mer

“Bare når det er balanse i vår vektlegging av troen på Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd i lære, forkynnelse og liv, kan vi erfare fylden av det liv Gud har planlagt for oss – og unngå de muligheter for vranglære som ensidighet nesten uavvendelig fører med seg.” Fred Riktor, Hva er det med…

Les mer

Runar Reknes er kateket i Strømsø menighet og veileder i Naturlig menighetsutvikling. Han hadde ei uke hvor han kjente seg spesielt sliten og uten krefter. Les hvordan han fikk hjelp gjennom de tre fargene i fargekompasset. Jeg hadde en uke hvor jeg kjente meg spesielt sliten og uten krefter. Bare noen snakket om menighetsarbeid, kunne det…

Les mer

Naturlig menighetsutvikling (NaMu( starter med sentrum i vår kristne tro – den eneste Gud som har åpenbart seg selv på tre forskjellige måter; som skaper, i Jesus og i Den Hellige Ånd. Slik lyset som skinner gjennom et prisme, brytes til et spekter av farger, har Gud vist forskjellige sider av sin natur for oss…

Les mer