Trefargekompasset

Naturlig menighetsutvikling (NaMu( starter med sentrum i vår kristne tro – den eneste Gud som har åpenbart seg selv på tre forskjellige måter; som skaper, i Jesus og i Den Hellige Ånd. Slik lyset som skinner gjennom et prisme, brytes til et spekter av farger, har Gud vist forskjellige sider av sin natur for oss gjennom tre ulike åpenbaringer: Skaper (grønn sektor), Golgata (rød sektor), og pinse (blå sektor).

Naturlig menighetsutvikling handler dypest sett om å hjelpe fram en trefarget og trinitarisk menighet. Den er helt og fullt en Kristussentrert menighet, som legger vekt på sannhetene om Jesus og inviterer mennesker til et personlig fellesskap med ham i den røde sektor. Den lever også i kraften av Den Hellige Ånd. Den ikke bare lærer, men lever i – og erfarer – Åndens virksomhet i troens blå sektor. NatMu er basert på prinsipper som Gud har åpenbart i det skaperverket som vi lever i sammen med ikke-troende. Å åpne troens grønne sektor omfatter innsats for å verne miljøet, sosial rettferdighet, menneskerettigheter og fredsarbeid. Denne måten å tenke på er presentert på en lettfattelig måte i Christian Schwarz’ bok «Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutviling», K-vekst 2007. Du finner den i bokhandelen.

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er ikke noe markedstriks for å få flere mennesker til å komme til kirken. NaMu er derimot dannet rundt et trinitarisk kompass som hjelper deg til å erfare de sider av Guds natur som du ennå ikke har oppdaget. Samtidig blir du i stand til å se hvor du trenger å vokse i ditt forhold til Gud. Du vil også forstå hvorfor andre troende tenker, føler og handler annerledes deg, og at de steg som du trenger å å ta i din åndelig utvikling ikke passer for andre. Mens vi intellektuelt godtar denne trefoldige åpenbaringen, er de fleste av oss langt fra å integrere alle tre dimensjonene i vår daglige erfaring som troende og som menigheter. Noen kristne synes helst å se skaperverkets grønne farge; andre helst Åndens blå farge, og atter andre Jesu blod og dets røde farge. Hvis vi har en begrenset forståelse av Gud, står vi i fare for å reflektere bare enkelte sider av Guds natur i våre liv og menigheter.

Treenighetskompasset handler om å komme nærmere den levende Gud. Dette bringer balanse og sunnhet, kraft og visdom, dybde og åpenhet til menigheten. Det frigjør den veksten som Jesus sier kommer «av seg selv» (Mark 4,28). Det kommer nye mennesker til trosfellesskapet når de kjenner at det finnes en magnetisk tiltrekningskraft i menigheten. De blir til og med dradd mot det magnetiske feltet før de forstår at Gud er kilden til denne kraften.