Ukens sitat (Julen 2015)

«Bare når det er balanse i vår vektlegging av troen på Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd i lære, forkynnelse og liv, kan vi erfare fylden av det liv Gud har planlagt for oss – og unngå de muligheter for vranglære som ensidighet nesten uavvendelig fører med seg.»

Fred Riktor, Hva er det med Den Hellige Ånd? (side 21)