5. Symbiose (Gjensidig fordel)

Månedens sitat (november)

“Men selv den beste kristne som noen gang har levd, handler ikke i egen kraft. Han bare nærer og tar vare på et liv han aldri kunne ha oppnådd med eget strev.” (C. S. Lewis) Denne månedens NaMu-sitat er hentet fra C. S. Lewis. Han sier noe viktig om det naturlige og overnaturlig i livet…

Les mer

Månedens sitat (desember)

Enhet i kjærlighet er en felles, tydelig og uttalt kjærlighet til Gud og til hverandre. Uttrykk for denne kjærligheten er at lederne ikke konkurrerer med hverandre og misunner hverandre, men støtter, oppmuntrer, roser og utfyller hverandre. Ommund Rolfsen  i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst (s. 44)

Les mer

Å finne igjen sine egne røtter

Hvordan Naturlig menighetsutvikling (NaMu) leder det enkelte kirkesamfunn og den enkelte menighet tilbake til sine egne røtter. Når kirkeledere ser på en bestemt modell for kirkevekst, er en av de største bekymringene; at ved å følge den aktuelle modellen – står kirken i fare for å bli revet løs fra sine egne (historiske, teologiske, eller…

Les mer

Enhet eller mangfold i lederskapet

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: “Er det enhet og likhet blant lederne som trengs eller det mangfoldige og ulike ledere som utvikler menigheten?”   Prester i utakt Menigheten i Den norske kirke hadde gjennomført den undersøkelsen som Naturlig menighetsutvikling (NaMu) bruker, og jeg var bedt om å presentere resultatet. Da jeg…

Les mer

Fantastisk forandring

Forsamlingen var skrøpelig da den gjennomførte sin første menighetsprofil i 2001. Lederskapet og pastor Terje Bjørntvedt mistet ikke motet, men ledet menigheten inn i et nytt bygg. Med pastor Runar Landro har lederskapet fortsatt med å bruke  vekstkreftene til å bygge forsamlingen sunnere og større. I 2012 gjennomførte forsamlingen menighetsprofil nummer seks. Denne utviklingen kan…

Les mer

5. Symbiose (Gjensidig fordel)

Symbiose er når to ulike enheter (organismer, personer, grupper) har fordel av hverandre. Denne vekstkraften kalles også gjensidig fordel. Symbiose likner på den første vekstkraften innbyrdes avhengighet, men mens innbyrdes avhengighet først og fremst søker å unngå konflikter, søker symbiose aktivt samarbeid. Ordtak: Ordspråkene 15,22 antyder denne livsloven: “Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange…

Les mer