Twitter

Ukens sitat (uke 27)

”Et forkrøplet gudsbilde skaper forkrøplede mennesker. Gudsbildet blir som en seng som er for kort. Den er ubekvem å ligge i og gir alt annet en hvile. Blir man liggende der, kan man bli skadet. En stor del av livet mitt får jo ikke plass!” Magnus Malm, De stumme bildene (s. 103)

Les mer

Ukens sitat (uke 26)

“Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.“ Paulus…

Les mer

Ukens sitat (uke 24)

“For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. ” 2. Kor. 4,6

Les mer