Boken om utrustende lederskap tilgjengelig på dansk

I 2012 kom boken The 3 Colors og Leadership (Christian A. Schwarz) ut, og vi i NaMu Norge har brukt denne engelske boken mye de siste årene. Ikke minst i de mange nettkursene vi har invitert til de siste 4-5 årene.

Til glede for alle dansker, men også oss nordmenn, er nå boken kommet ut på dansk. Det vil være til stor hjelp for mange som opplever det vanskelig å lese engelsk litteratur. I den danske oversettelsen vil en finne igjen de norske begrepene som vi bruker i kurset og i arbeidet med utrustende lederskap. Denne boken har en viktig innhold og budskap for fremtidens kirke. Samtidig som den møter mange av de utfordringer vi finner både i kirke og samfunnet ellers i dag. Dette er en bok og et innhold som virkelig har kraft i seg til utruste og forvandle deg, men også alle de menneskene som du får være med å lede.

Boken kan bestilles i vår nettbokhandel.