…for erfarne

NaMu for nysgjerrige

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er å bruke de vekstkreftene Gud har gitt menigheten. Det er dette Jesus forteller om i en liknelse om Guds rike i Mark 4, 26-29: ”Jesus sa: ”Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag,…

Les mer

Hvordan øke gudstjenestedeltakelsen?

Svaret er enkelt: Det er når hele menighetsarbeidet blir bedre, at flere deltar på gudstjenesten. Når menigheten blir ivrigere i sin tro og bryr seg mer om andre, når de frivillige medarbeiderne gjør de det de er best til og lederskapet samordner arbeidet, -da deltar flere på gudstjeneste søndag etter søndag. En undersøkelse av 27…

Les mer

Vanlige spørsmål om NaMu

I møtet mellom NaMu og menighetene er det noen av de samme spørsmålene og innvendingene som ofte kommer fram. Hvor nøyaktig og relevant er menighetsprofilen? Hvorfor en hemmelig formel? Hvorfor inneholder NaMu så mye teori? Hvorfor tar NaM utgangspunkt i trosfellesskapet? Passer ordene i NaMu bedre i frikirkene enn i Den norske kirke? Sier undersøkelsen…

Les mer

Anne Sofie Nergård Uthaug

Kyrkjeverge i Meland kyrkjelyd, DNK Adresse: Grønlandsvegen 15, 5918 Frekhaug Tlf: 56171485 (A) 56178030 (P) e-post: anne.uthaug@melandkyrkja.no Utdanning og praksis: Hovudfag i historie 1996 med sosiologi og kristendom i fagkretsen (UIB/NLA). Har arbeidd i administrative stillingar i DNK i Bergen frå 1999 til 2004, frå 2004 som kyrkjelydskoordinator i Meland og nå som kyrkjeverge. Har…

Les mer

Harald Holt

Adresse: Høyåsen 18, 4843 Arendall Mob: 901 01 260 E-post: haraldholt@gmail.com Utdanning og praksis: International Master of Business Administration fra BI, sivilingeniør fra NTH Harald har erfaring fra forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, ledelse og styrearbeid. Han har vært engasjert i Telenor, Det Norske Veritas, UNEP/GRID-Arendal, UNU/GVU og Noroff. Harald har erfaring med NaMu fra…

Les mer

Arvid Hunemo

Epost: arvid.hunemo@frikirken.no Tlf.: 90 68 69 30 Arvid  er pastor i Vennesla frikirke og nesteleder i Frikirkens hovedstyre (synodestyre). Han har vært forkynner i Indremisjonsselskapet og pastor i Guds Menighet Vegårshei. Han har brukt materialet fra Naturlig Menighetsutvikling fra ca. år 2000. Han brenner for å se menigheter og mennesker bli frigjort til liv og…

Les mer