4. Bæreevne (gjenbruk)

Menigheter legges ned

Det har skjedd en dramatisk nedleggelse av menigheter i Sverige de siste 15 årene. Det er Øyvind Tholvsen, leder for Evangeliska Frikyrkans menighetsutviklingsprogram som sier dette. Han har skrevet rapporten “Frikyrkokartan ritas om”. I løpet av denne perioden er 900 menigheter lagt ned. Tholvsen deltok på en samling for Naturlig menighetsutvikling på Island nylig.  …

Les mer

Ukens sitat (uke 50)

“Hvis kirken hele tiden tenker at vi ikke ser noen omvendelser, vi ser ingen vekkelse, så blir det bare kontinuerlige nederlag. Men hvis man skjønner at omvendelse også kan være en langsom prosess, kan det gi større utholdenhet og lavere skuldre.” Silje Kvamme Bjørndal (Dagen 15. desember 2016 – Vekkelse kan være et langtidsprosjekt)

Les mer

NaMuTV – Tidsperspektiv

Se video om  Tidsperspektivet i endringsprosesser Få med deg hva sokneprest og menighetsplanter Helge Standal tenker om endring og realistiske tidshorisonter i disse prosessene.

Les mer

Fantastisk forandring

Forsamlingen var skrøpelig da den gjennomførte sin første menighetsprofil i 2001. Lederskapet og pastor Terje Bjørntvedt mistet ikke motet, men ledet menigheten inn i et nytt bygg. Med pastor Runar Landro har lederskapet fortsatt med å bruke  vekstkreftene til å bygge forsamlingen sunnere og større. I 2012 gjennomførte forsamlingen menighetsprofil nummer seks. Denne utviklingen kan…

Les mer

4. Bæreevne (gjenbruk)

Bærevne (eller gjenbruk som den også er kalt) er den vekstkraften som sørger for energiøkonomisering. I skaperverket er det den samme energi som produserer resultater og opprettholdelse, altså både frukt og frø. Faktisk talt er frukt og frø fra Guds side samme sak. Vi styrker bæreevnen når vi hjelper folk til å løse sine egne…

Les mer