NaMuTV – Tidsperspektiv

Se video om  Tidsperspektivet i endringsprosesser

Få med deg hva sokneprest og menighetsplanter Helge Standal tenker om endring og realistiske tidshorisonter i disse prosessene.