Menigheter legges ned

Det har skjedd en dramatisk nedleggelse av menigheter i Sverige de siste 15 årene. Det er Øyvind Tholvsen, leder for Evangeliska Frikyrkans menighetsutviklingsprogram som sier dette. Han har skrevet rapporten “Frikyrkokartan ritas om”. I løpet av denne perioden er 900 menigheter lagt ned. Tholvsen deltok på en samling for Naturlig menighetsutvikling på Island nylig.

 

Av Sten Sørensen

Av de 2900 menigheter som fantes i Sverige i år 2000 er 900 lagt ned fram til 2016. Det betyr at mer enn én menighet blir lagt ned per uke de siste 15 årene. Veldig mange har flyttet fra bygdene til byene, men kirkene har ikke flyttet etter. Mange av menighetene som er lagt ned er landsbygd-menigheter som har blitt veldig små med årene. Cirka 1100 menigheter hadde færre enn 25 medlemmer i år 2000. Menigheter har dessuten ofte ikke klart å gjøre generasjonsskiftene som kreves, og da ligger en nedleggelse veldig nær, sier Øyvind Tholvsen.

 

Hva er gjort for å stanse utviklingen?

– Etter at flere og flere har fått opp øyene for hva som skjer, har menighetsplanting virkelig kommet på dagsorden. De siste fem årene har mange nye menigheter blitt plantet, særlig i byene. Vi ser nå tydelig hvordan frikirkene flytter til byene både gjennom menighetsplanting og gjennom at flere menigheter har begynt å jobbe målbevisst med å endre måten de er menighet på. Men fortsatt er det mye arbeid å gjøre.

 

Hva tenker du om de neste 10 årene?

  • Det som er spennende er at kirkene nå vokser i de områdene av Sverige der de generelt har stått svakest. Langt flere mennesker kommer til tro i Stockholm, Malmö, Göteborg og i Mälardalen – sammenlignet med i det svenske bibelbeltet. Disse storbyområdene blir iblant betegnet som de mest sekulariserte i hele Europa, og her gjør Jesus litt «come back». Veldig mange av de som har bidratt til veksten i frikirkene er mennesker fra andre kulturer. Mange kristne har flyttet til Sverige, men mange har også kommet til tro i Sverige, ikke minst mange med en muslimsk bakgrunn. Om dette fortsetter og om iveren etter å plante nye menigheter blir enda større, kan vi gå spennende tider i møte.
  • Bibelen er tydelig på at Gud er ekspert på å snu vanskelige situasjoner. Det er kanskje dette vi skal få se i Sverige? Jeg er nysgjerrig på fremtiden, understreker en optimistisk Øyvind Tholvsen.